University of Valencia logo Logo Trade Union Section - Confederation for Labour in the Valencian Country Logo del portal

ORDRE DEL DIA MESA NEGOCIADORA 12/09/2017

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior. TEXT.
  2. Constitució de la Comissió de seguiment, coordinació i gestió de la carrera professional del PAS.
  3. Torn obert de paraules.