University of Valencia logo Logo Trade Union Section - Confederation for Labour in the Valencian Country Logo del portal

 Convocatòria Mesa Negociadora dijous 14/12/2017

 

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior. TEXT

2. Proposta de distribució de la taxa de reposició d'efectius 2018 i Oferta Pública d'Ocupació 2018. CRITERIS DE PROMOCIÓOFERTA PUBLICA OCUPACIO PDI.

3. Proposta Addenda Calendari General 2018. TEXT1 TEXT2.

4. Proposta de Modificació de la Normativa sobre formació i funcionament de les borses de treball de les diverses escales i categories professionals de PAS. TEXT.

5. Torn obert de paraules.

 

CGT-UV

 

Podeu enviar qualsevol opinió o suggeriment a cgt@uv.es