University of Valencia logo Logo Trade Union Section - Confederation for Labour in the Valencian Country Logo del portal

Mesa Negociadora dilluns 22/11/2017

 

 

ORDRE DEL DIA

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior. Text.

2. Informe sobre la RLT del personal docent i investigador (PDI). Text.

3. Percentatge de la carrera professional en la Universitat de València, corresponent al pròxim any de 2018.

4. Proposta d’acord  pel qual s’aprova el procediment de  progressió  dins del sistema de carrera professional i annex: pla triennal d’implantació de la progressió en el sistema de carrera professional horitzontal 2017-2019. Text.

5. Torn obert de paraules.

 

 

 

 

CGT-UV

 

Podeu enviar qualsevol opinió o suggeriment a cgt@uv.es