University of Valencia logo Logo Trade Union Section - Confederation for Labour in the Valencian Country Logo del portal

ORDRE DEL DIA MESA NEGOCIADORA 27/03/2017

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior. Esborrany acta.
  2. Aprovació, si escau, dels  CRITERIS DE RECONEIXEMENT INTEGRAL DE LA DEDICACIÓ DEL PROFESSORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.  Fonaments i objectius - ProcedimentDocument DOCENTIA.
  3. Torn obert de paraules.