UVCulturaUV Logo del portal

Premi de Poesia César Simon

El concurs de poesia Cèsar Simón es fa extensible a autors i autores de qualsevol nacionalidiad, els quals han de presentar-se amb una única obra que no haja sigut premiada ni publicada amb anterioritat. Tant la temàtica com la rima seran lliures i l'idioma serà el castellà. Els participants opten a un premi amb una dotació econòmica subjecta a retenció i a la publicació del seu treball en l'editorial Dens dins de la col•lecció Calabria. Per a això les obres hauran de ser enviades al Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València (C/ Universitat 2, 46003, València), fent constar que concursen al "Premi César Simón"

 

Convocatòria i bases, XVII Edició Premi de Poesia César Simón [+]

Extracte convocatòria DOGV [+]

Llistat poemaris admesos [+]

Resolució concessió XVII Edició Premi de Poesia César Simón [+]

 

 

--------------------------------------

Premis Universitat de València d'escriptura de Creació

La Delegació d'Estudiants, el SeDi i la Facultat de Filològia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València inviten els estudiants matriculats/des en l'actual curs acadèmic de qualsevol titulació conduent a un títol oficial i que al 31 de desembre no supere els 35 anys d'edat. L'autoria podrà ser individual o col•lectiva, complint tots els integrants els requisits d'edat. Es podrà participar en qualsevol de les modalitats establides en esta convocatòria:

  • Poesia en valencià
  • Poesia en castellà
  • Narrativa breu en castellà
  • Teatre breu
  • Guió de curtmetratge.

Els premis en cada modalitat comporten una dotació econòmica i la publicació de l'obra. Per a participar és requisit indispensable presentar la següent documentació assenyalada en les bases. La comissió per als premis farà públics els resultats en el tauler d'anuncis del SeDi i en la web de la Universitat de València.

Bases Premis Universitat de València d’escriptura de creació