UVCulturaUV Logo del portal

EDVCATIO. Innovació i ensenyament dels jesuïtes a València.
150 aniversari

 

 

 

 

USER INFORMATION

 

L'objectiu principal de l'exposició és donar a conèixer a la societat la tasca educativa jesuïta a València per mitjà d’un recorregut històric que abraça cent cinquanta anys.

 

Subratlla el caràcter humanístic de la institució jesuïta, el seu esperit educatiu i els coneixements impartits als estudiants. Una formació educativa i intel·lectual basada en fonaments i noves metodologies desenvolupades i impartides al primer Col·legi  Sant Josep i la seua unificació en les actuals Escoles Sant Josep, on s'imparteixen tots els nivells educatius.

 

 

 

 

Estudiants del Col·legi San Josep d'excursió
1913, Autor desconegut. Arxiu Històric del Col·legi San Josep

 

 

 

 

En l'organització de la sala i en el recorregut es proposa un recorregut direccional, de manera que s’observa seqüencialment com ha evolucionat la història del Col·legi Sant Josep i la singular trajectòria de les Escoles Sant Josep. Es posa l'accent en la formació cientificotècnica que els alumnes de tots els nivells educatius han anat adquirint al llarg del temps fins al moment actual, des de l’ensenyament primari fins al secundari i superior, alhora que s’aporta una docència enfocada a una formació professional que dona peu a una important preparació per a la inserció laboral futura dels estudiants.

 

 

 

 

Inauguració del curs en les Escoles Gratuïtes
1948, Autor desconegut. Arxiu Històric del Col·legi

 

 

 

 

En l'exposició també s'aprofundeix en l'àmbit social, en què l'interès i la sensibilitat pels valors humans es dirigeixen a crear, al llarg dels anys i sota la tutela de diversos membres destacats de la Companyia de Jesús, una consciencia i una projecció social de relleu en què s’apleguen i s'organitzen al voltant dels joves diverses agrupacions i associacions col·laboratives, així com també una extensió d'activitats de diverses categories d'ajuda als menys privilegiats.

 

En tot aquest conjunt de continguts de què consta l'exposició són els avanços científics, tecnològics i socioculturals els que han donat un cert interès protagonista a aquesta institució i és la importància d’aquests valors a través del temps allò que es vol transmetre a l’espectador.

 

 

 

Taller d'Ensenyament Profesional Escoles San Josep
1948, Autor desconegut. Arxiu Històric del Col·legi San Josep