UVCulturaUV Logo del portal

Amb altres ulls. Fotografia participativa amb xiquets del Cabanyal

 
 
 
 
 

 

Fotografia d'un dels participants

 
 
 
 
 

Xiquets participants al projecte Una participant és entrevistada

Fotografia d'un dels participants que retrata una companya

El dia de la inauguració Una de les protagonistes

 

 

 

 

Presentació


Amb uns altres ulls és un projecte de fotografia participativa desenvolupat amb alumnes, majoritàriament d'ètnia gitana, del Col·legi Santiago Apòstol del Cabanyal. Servint-se de les eines tècniques, narratives i reflexives treballades durant diversos mesos de tallers, els participants construeixen un retrat fotogràfic de la seua intimitat quotidiana al barri. En última instància, Amb uns altres ulls pretén impulsar entre els altres grups socials de la ciutat una nova visió, autogenerada i no imposada, d'un col·lectiu en risc d'exclusió: exclusió social i exclusió dels discursos i les representacions en l'esfera pública.


Més informació: http://transcultura.es/amb-altres-ulls/proyecto/