University of Valencia logo Logo Delegation for University Integration Logo del portal

.
.

X Olimpíada de Clàssiques 2019

  • March 13rd, 2019
text grec

Inscripció oberta fins el 24 de març

L'objectiu fonamental és estimular l'estudi de les llengües clàssiques i la seua cultura entre els jòvens, premiar l'esforç i l'excel·lència acadèmica i servir de punt de trobada entre l'Ensenyament Secundari i la Universitat.

Podran participar en l'Olimpíada de Clàssiques tot l'alumnat que curse les assignatures de llatí i/o grec de 2n de batxillerat de centres d'ensenyament públics i privats preferentment de la província de València. 

L'examen tindrà una durada ininterrompuda de 75 minuts i constarà de 100 preguntes tipus test:

  • 50 preguntes sobre qüestions de llengua grega i llatina, incloent-se ací algunes preguntes d'etimologia i derivats lèxics, i
  • 50 preguntes sobre literatura grega i llatina, cultura clàssica i qüestions de realia.

Dos errors anul·len un encert. Les preguntes no contestades no es tindran en compte. Totes les preguntes tindran la mateixa valoració.

L'examen es realitzarà el dissabte 6 d’abril del 2019 a les 11 hores a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (Avg. Blasco Ibáñez, 32, 46010 València). Els alumnes inscrits seran convocats a les proves sense necessitat de comunicació personal posterior. Excepcionalment, es podrà modificar la data i l'hora si les circumstàncies així ho aconsellen; en este cas, els centres seran informats oportunament.

Més informació: Bases-Inscripció

Links: