Logo de la Universitat de València Logo Departament de Finances Empresarials Logo del portal

Màster Universitari en Ciències Actuarials i Financeres

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43781 Gestió de carteres 3 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 50, Optatiu: 10.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43794 Pràctiques externes 14 Obligatori Veure fitxa
43795 Treball final de màster 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 10 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.