Logo de la Universitat de València Logo Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació Logo del portal

Grau en Educació Social

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 6, Formació bàsica: 54.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33456 Estratègies per a l'aprenentatge i la participació a la universitat 6 Formació bàsica Veure fitxa
33453 Iniciació a la investigació en educació 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 54, Formació bàsica: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33486 Anàlisi de dades en educació 6 Obligatori Veure fitxa
33487 Mesurament educatiu 6 Obligatori Veure fitxa
33488 Mètodes de recollida d'informació en educació 6 Obligatori Veure fitxa
33459 Pràctiques externes. Pràcticum I. Coneixement de contextos socioeducatius 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33490 Avaluació de programes i institucions socioeducatives 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 33, Optatiu: 27.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33460 Pràctiques externes. Pràcticum II. Estudi i intervenció en contextos socioeducatius 25 Obligatori Veure fitxa
33492 Treball de fi de grau 8 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 27 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33448 Atenció a la diversitat 4,5 Optatiu Veure fitxa
33491 Diagnòstic i atenció socioeducativa a la diversitat 4,5 Optatiu Veure fitxa
33447 Orientació ocupacional 4,5 Optatiu Veure fitxa
33449 Recursos tecnològics per a l'atenció a la diversitat 4,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.