Logo de la Universitat de València Logo Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació Logo del portal

Grau en Logopèdia

2r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35289 Trastorns de la parla 9 Obligatori Veure fitxa

3n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35296 Intervenció logopèdica en els trastorns de la parla 6 Obligatori Veure fitxa
35301 Recursos tecnològics aplicats a la intervenció logopèdica 4,5 Obligatori Veure fitxa

4r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35302 Pràcticum 24 Obligatori Veure fitxa
35303 Treball fi de grau 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.