Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Biomedicina i Biotecnologia Logo del portal

1er. pas: SIGNAR EL DOCUMENT DE COMPROMÍS DOCTORAL

Amb posterioritat a la formalització de la matricula per primera vegada, cal subscriure de forma conjunta pel doctorand, la universitat, el tutor o tutora, i el seu director o directora UN DOCUMENT DE COMPROMÍS DOCTORAL.

En aquest document es regula entre altres aspectes relatius al procediment de resolució de conflictes que es pugen plantejar, als aspectes relatius a la propietat intel·lectual o industrial i, en general, a les funcions de supervisió de l'activitat investigadora del doctorand o doctoranda.

El document te'l pots decarregar en pdf : DOCUMENT