Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Didàctiques Específiques Logo del portal

Programa de Postgrau del Departament de Didàctica de les Matemàtiques

Els objectius generals són:

  1. Formar investigadors competents en Didàctica de les Matemàtiques, proporcionant-los un coneixement actualitzat dels principals camps de recerca i una formació metodològica que els permeta dissenyar i desenvolupar projectes de recerca de qualitat.
  2. Dotar als estudiants d'independència per a l'aprenentatge i l'actualització permanents i de capacitat de recerca autònoma.
  3. Afavorir la incorporació dels estudiants a la comunitat d'investigadors en Didàctica de les Matemàtiques i la seva integració en equips de dimensions local, nacional i internacional.
  4. Millorar la qualitat de l'ensenyament de les Matemàtiques mitjançant la recerca bàsica i aplicada en Didàctica de les Matemàtiques i la difusió dels resultats en la comunitat educativa.

Especialitat de Didàctica de les Matemàtiques del Màster Oficial en Investigació en Didàctiques Específiques

L'objectiu és iniciar la formació dels nous investigadors en els fonaments i avanços teòrics i metodològics de les principals línies d'investigació en Didàctica de les Matemàtiques, proporcionant-los informació detallada sobre diverses línies de recerca i una pràctica inicial com a investigadors.

Especialitat de Didàctica de les Matemàtiques del Programa de Doctorat en Didàctiques Específiques

L'objectiu és l'aprofundiment en el coneixement d'una línia de recerca en Didàctica de les Matemàtiques i la realització d'un projecte de recerca original i de qualitat que permetrà la preparació de la tesi doctoral.