Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Didàctiques Específiques Logo del portal

El departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials de la Universitat de València ve impartint des de 1988 un Programa de Doctorat en Investigació en Didàctica de les Ciències Experimentals (amb Esment de Qualitat durant els cursos 2004 a 2007), en el qual han participat i llegit les seves tesis doctorals nombrosos professors i professores tant espanyols com de l'àmbit llatinoamericà, en particular de diferents universitats de Mèxic, Cuba, Colòmbia, Argentina, Xile, Brasil i manté estretes relacions de col·laboració amb investigadors d'aquestes universitats, en particular, de les universitats de Sâo Paulo, Federal de Rio Gran do Sul, Rio, Fortalesa, Porto, Aveiro, Buenos Aires, Neuquen, Còrdova (Argentina), Autònoma de Mèxic, l'Havana, Distrital, Pedagògica i Tecnològica de Colòmbia, etc.

L'objectiu central dels estudis actuals de Màster i Doctorat és proporcionar una formació per a la investigació didàctica, de l'especialitat en Ciències Experimentals, com a dimensió essencial de l'activitat docent, dels diferents nivells educatius, per a la millora del procés d'ensenyament i aprenentatge de les Ciències Experimentals.

Des del curs 2009-2010, els estudis de Màster i Doctorat del Departament, mantenint els mateixos objectius, s'han adaptat al nou marc d'Estudis de Postgrau de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Des de llavors, l'oferta de Postgrau està constituïda per dos títols Universitaris: El Màster i el Programa de Doctorat en Investigació en Didàctiques Específiques, en l'especialitat de Ciències Experimentals.

Dins del marc de la normativa existent en l'actualitat, l'estructura dels estudis de Postgrau de l'àrea de Ciències Experimentals permet la realització dels mateixos de manera flexible, a temps complet o temps parcial, segons les necessitats de cada estudiant.

L'itinerari recomanat per a les persones que desitgen formar-se com a investigadors en Didàctica de les Ciències Experimentals és, en primer lloc, obtenir el títol del Màster en Investigació en Didàctiques Específiques, en l'especialitat de Ciències Experimentals i continuar aprofundint en aquesta formació incorporant-se al Programa de Doctorat en Didàctiques Específiques, en la mateixa especialitat, amb la finalitat de realitzar la Tesi Doctoral. Els estudiants que ja tenen una formació com a investigadors i investigadores en aquesta àrea, podran incorporar-se al Màster o directament al doctorat, depenent de la seva formació i titulació prèvia.

L'amplitud de l'equip de docents dels estudis de l'especialitat en Ciències Experimentals, així com la vinculació de la majoria dels seus membres amb la docència de matèries científiques i amb la formació del professorat, estan permetent impulsar i desenvolupar recerques molt diverses entorn de les dimensions conceptuals, procedimentals i axiològiques de l'educació científica, tant formal com no formal.

Com pot veure's en la secció corresponent, la major part de les línies d'investigació que es venen desenvolupant des de fa temps pels docents implicats de l'àrea estan considerades com a prioritàries per la comunitat internacional en didàctica de les ciències, com pot constatar-se, per exemple, en els diferents Handbooks publicats. Es tracta de línies directament relacionades, que estan contribuint al desenvolupament d'un cos coherent de coneixements de la Didàctica de les Ciències Experimentals.

Les assignatures de l'especialitat en Didàctica de les Ciències Experimentals del Màster en Investigació són impartides per docents doctors i doctores especialistes de l'àrea i membres del Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials de la Universitat de València.

Les tesis doctorals es dirigeixen i codirigeixen preferentment per doctors del Departament implicat. També poden dirigir tesi doctors especialistes en Didàctica de les Ciències Experimentals d'altres universitats espanyoles o estrangeres que compleixen els requisits fixats en la normativa vigent.