Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Didàctiques Específiques Logo del portal

Foto Nom i cognoms Adreça + info Biografia
DIAZ BARAHONA, JOSE

DIAZ BARAHONA, JOSE

PDI-Titular d'Universitat

Despacho 15 (4ª planta)

(9616) 25133

jose.diaz-barahona@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

ESTEVAN TORRES, ISAAC

ESTEVAN TORRES, ISAAC

PDI-Titular d'Universitat

(9616) 25109

isaac.estevan@uv.es

FERRIZ MORELL, ROBERTO FRANCISCO

FERRIZ MORELL, ROBERTO FRANCISCO

PDI-Titular d'Universitat

Facultad de Magisterio. Campus Tarongers. Avd. dels Tarongers, 4, 46022 Valencia Despacho 04.17 Telf.(9616)25640

961625640

roberto.ferriz@uv.es

Biografia
 

[ Traducció automàtica ]

Roberto *Ferriz *Morell és Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport per la Universitat Miguel Hernández d'Elx (2010) i Doctor en Educació per la Universitat d'Almeria (2014). Actualment treballa com a professor Titular d'Universitat, en el Departament de Didàctica de l'Educació Física, Artística i Música de la Universitat de València, alhora que membre del grup d'investigació en Activitat Física, Educació i Societat AFES) des de l'any 2019. Les seues línia d'investigació giren entorn de l'Anàlisi “dels processos motivacionals en les classes d'Educació Física i la seua relació amb el context d'oci” i a la “Promoció d'un estil de vida saludable mitjançant una Educació Física de qualitat. Programes de formació del professorat”. Destaca la seua pertinença a la Xarxa Internacional d'Investigació en Educació Física i Promoció d'Hàbits Saludables des de 2019.

GARCIA MASSO, XAVIER

GARCIA MASSO, XAVIER

PDI-Titular d'Universitat

(9638) 64694

xavier.garcia@uv.es

GARCIA PUCHADES, WENCESLAO

GARCIA PUCHADES, WENCESLAO

PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl

Departament de Didàctica de l'Expressió Musical,Plàstica i Corporal Facultat de Magisteri Universitat de València Avda. dels Tarongers, 4 46022-VALÈNCIA Tel. 961625488 Despatx D04.21

(9616) 25488

wenceslao.garcia@uv.es

Biografia
 

Wenceslao García Puchades es Licenciado en Educación Física y Filosofía, y Doctor en Arte e Investigación. En la actualidad ejerce como profesor en la Universidad de Valencia. Su investigación se ha centrado en el estudio de la relación entre la filosofía y la educación estética y política. En la actualidad dirige un proyecto de investigación sobre la educación para una radicalización de la democracia a través de las prácticas artísticas y los conflictos sociales.

LIZANDRA MORA, JORGE

LIZANDRA MORA, JORGE

PDI-Titular d'Universitat
Responsables de Gestio Academica
Coordinador/a Titulacio de Grau

Facultat de Magisteri. Despatx D3.03. Universitat de València. Campus Tarongers. Av/ dels Tarongers, 4 València, 46022 (Spain)

(9616) 25094

jorge.lizandra@uv.es

Biografia
 

Sóc Jorge Lizandra Mora, Doctor en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport per la Universitat de València.

En l'actualitat sóc Professor Titular de Universitat al Departament de Didàctica de l'Educació Física, Artística i Música de la Universitat de València. A més forme part del Grup de Investigació Activitat Física, Educació i Societat (AFES).

La meua trajectòria professional s'ha desenvolupat principalment en l'àmbit de l'educació, tant com a personal docent i investigador a la Universitat, com a professor a secundària i cicles formatius, així com també en el sector privat. A més, he impartit docència tant presencial, com semi-presencial o online, mantenint un gran interès pels aspectes pedagògics i metodològics de l'ensenyament presencial i virtual.

Les meues principals línies d'investigació es centren en l'estudi de l'activitat física y la promoció de la salut, l'interès per la millora dels processos d'ensenyament-aprenentatge i l'estudi dels efectes de les noves tecnologies tant en l'assignatura d'educació física, com en la seua didàctica.

LOPEZ CAÑADA, ELENA

LOPEZ CAÑADA, ELENA

PDI-Ajudant Doctor/A
MARTINEZ BELLO, VLADIMIR ESSAU

MARTINEZ BELLO, VLADIMIR ESSAU

PDI-Titular d'Universitat
Biografia
 

Professor Titular d'Universitat, Doctor en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Doctor en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional (Universitat de València). És coordinador del grup d'investigació (Grup COS – Cos, Moviment, Música i Pràctiques Curriculars https://www.grupocos.org/) i co-director del Grup Consolidat d'Innovació Educativa COSMUSIC, adscrits a la Facultat de Magisteri de la Universitat de València. Les seues línies d'investigació estan centrades en produir coneixement en l'àmbit de didàctica de l'Educació Infantil, amb especial atenció a la didàctica de la motricitat infantil i l'educació en drets de la infància. Ha dirigit i participat en projectes d'investigació de l'àmbit local, autonòmic, nacional i europeu. Ha dirigit i participat en projectes d´innovació educativa amb el propósit d´apropar el context universitari al context escolar. En l'actualitat co-dirigix el projecte d'investigació MOVIMUSI, en el marc del programa “Generació de Coneixement” del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Ha sigut beneficiari de beques d'investigació postdoctoral al Regne Unit, França, Portugal i els Estats Units. Manté un fort vincle amb Llatinoamèrica a través de la seua participació en projectes de cooperació al desenvolupament i d'estades com a professor visitant. En l'actualitat co-coordina la creació de la Xarxa Internacional d'Investigació, Innovació i Docència per a la promoció del Moviment i la Música en la Primera Infància. Ha sigut coordinador de la titulació i del tercer curs del grau de Mestra-o en Educació Infantil, així com tutor en diverses beques de col·laboració, d'iniciació a la investigació i en personal investigador en formació.

MARTOS GARCIA, DANIEL

MARTOS GARCIA, DANIEL

PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament

(9639) 83383

daniel.martos@uv.es

MENESCARDI ROYUELA, CRISTINA

MENESCARDI ROYUELA, CRISTINA

PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Responsables de Gestio Academica
Coordinador/a Practiques Ext Centre
MOLINA GARCIA, JAVIER

MOLINA GARCIA, JAVIER

PDI-Catedratic/a d'Universitat

(9616) 25170

javier.molina@uv.es

MONFORT PAÑEGO, MANUEL

MONFORT PAÑEGO, MANUEL

PDI-Titular d'Universitat
Especialista Pau
Biografia
 

Llicenciat en Educació Física el 1992 per la Universitat de València. Professor d'Educació Secundària Obligatòria (1992-1994). Professor Associat de Temps Complet al Departament de Didàctica de l'Expressió Corporal (1994-2000). Doctor en Educació Física (1997) pel programa de doctorat del Departament de Ciències Morfològiques (Facultat de Medicina, Universitat de València).
Professor d'Escola Universitari (2000-2008), Titular d'Universitat (2008-) al Departament de Didàctica de l'Expressió Corporal, Unitat Docent d'Educació Física.
Vicedirector de l'Escola Universitària de Magisteri Ausiàs March de la Universitat de València (1998-2004 / 2006-2008), Vicedegà d'Organització Acadèmica (2009-2012)

Director del grup d'investigació d'Educació per a la Salut de l'Esquena (https://www.uv.es/spineducation)

Col.laborador del grup d'investigació de Coneixement Didáctic del Contingut Escolar (https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/directori/grups-investigacio/educacio/grup-1285956904519.html?p2=GIUV2016-280)
Degà de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de València (2012-2018)
Especialista de la matèria Arts Escèniques per a l'accés a la Universitat per la Universitat de València.
Director del Màster de Recerca en Didàctiques Específiques i Coordinador del Programa de Doctorat de Didàctiques Específiques (2018-2020). 

Director del grupo de investigación de Educación para la Salud de la Espalda
El Dr. Monfort ha participat en projectes de recerca des de l'any 2000 com a CI en diversos projectes nacionals relacionats amb la salut i la tecnologia (SIS-2001-0070-01; FIS2001-0070-01) i en el projecte VLC/CAMPUS ( Campus d'excel·lència internacional). IP del projecte precompetitiu UV-AE-07-457, finançat pel Vicerectorat de Recerca de la Universitat de València, i IP del projecte TEC-2007-68119-C02-02, del pla nacional finançat per CICYT.
Director de tres tesis doctorals (Bosch-Bivia, 2022, Miñana-Signes, 2017 i Díaz-Barahona, 2016) sobre temes relacionats amb l'educació per a la salut, desenvolupament i validació d'instruments de mesura de coneixements, hàbits i actituds, i sobre competència digital en el context educatiu.
Autor de més de 40 articles de recerca, la majoria publicats en revistes indexades a JCR i SJR (5Q1+5Q2+5Q3) a les àrees de REHABILITACIÓ (Ed. Ciències), ORTOPÈDIA, INFORMÀTICA, CIÈNCIES I SERVEIS DE LA SALUT i a SJR. Els temes han estat relacionats amb l'avaluació funcional mitjançant l'ús de tècniques electromiogràfiques, l'avaluació dels nivells de pràctica d'activitat física i educació per a la salut i el desenvolupament i la validació d'instruments de mesura per avaluar coneixements i hàbits dels alumnes.

MOYA MATA, IRENE

MOYA MATA, IRENE

PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl

Facultat de Magisteri. Campus Tarongers. Avd. dels Tarongers, 4, 46022 València Despatx 04.16 (9616) 25598

irene.moya@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

PEIRO VELERT, CARMEN

PEIRO VELERT, CARMEN

PDI-Catedratic/a d'Universitat

4ª planta, despatx 09 (D4.09) Coordinadora Especialitat de DIDÀCTICA de l'EDUCACIÓ FÍSICA (Màster en Investigació en Didàctiques Específiques-Facultat de Magisteri)

(9638) 64696

carmen.peiro@uv.es

RAMON-LLIN MAS, JESUS ADRIAN

RAMON-LLIN MAS, JESUS ADRIAN

PDI-Contractat/Da Doctor/A
VALENCIA PERIS, ALEXANDRA

VALENCIA PERIS, ALEXANDRA

PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a de Departament

Facultat de Magisteri Avda. Tarongers, 4 46022 València

(9638) 28920

alexandra.valencia@uv.es

Biografia
 

Alexandra Valencia Peris és llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (2008), diplomada en Magisteri en Educació Primària esp. Educació Física (2009) per la Universitat de València i Doctora en Educació Física i Esports per la Universitat de València (2013). Actualment treballa com a Professora Titular d'Unversitat, adscrita al Departament de Didàctica de l'Educació Física, Artística i Música de la Universitat de València. És membre del grup de recerca Activitat física, Educació i Societat (AFES) des de l'any 2009. Les seues linies d'investigació es centren en els àmbits de l'educació física, la promoció d'estils de vida actius en l'entorn escolar i la formació inicial del professorat d'Educació Física. En aquests àmbits ha participat en projectes de recerca locals, nacionals i internacionals, on ha col·laborat amb diferents funcions: gestió de projectes, treball de camp, anàlisi estadístic i difusió de resultats. També forma part de la Xarxa d'Avaluació Formativa i Compartida en Educació (REFyCE) des de 2011 i de la Xarxa Internacional en Investigació en Educació Física i promoció d'hàbits saludables (EDUFISALUDABLE) des de 2019. Ha realitzat diferentes estades d'investigació en la John Moores University of Liverpool, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Zaragoza, Universidad de Castilla-La Mancha i Universitat Jaume I de Castelló.

VALVERDE ESTEVE, TERESA

VALVERDE ESTEVE, TERESA

PDI-Titular d'Universitat