Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Didàctiques Específiques Logo del portal

El Departament de Didàctica de les Matemàtiques de la Universitat de València ve impartint estudis de doctorat des de 1988. Des del curs 2009-2010 l'oferta del departament s'ha transformat per adequar-la al nou marc dels estudis de postgrau de l'Espai Europeu d'Educació Superior. L'actual oferta de postgrau del departament està formada per dos títols universitaris oficials, el Màster en Investigació i el Programa de Doctorat, tots dos especialitzats en Didàctica de les Matemàtiques, dins del Programa Oficial de Postgrau de Didàctiques Específiques de la Universitat de València. Es tracta d'un programa interdepartamental que agrupa a les diferents didàctiques específiques.

L'estructura dels estudis de postgrau del departament és flexible i es pot adaptar, dins dels límits marcats per la legislació vigent, als interessos particulars de cada estudiant: D'una banda, es pot triar entre cursar els estudis a temps complet o a temps parcial. D'altra banda, es pot triar entre obtenir només el títol de màster o continuar els estudis per obtenir el títol de doctor.

L'itinerari recomanat pels qui desitgen formar-se com a investigadors en didàctica de les matemàtiques és obtenir el títol del Màster en Investigació en Didàctiques Específiques en l'especialitat de Didàctica de les Matemàtiques i continuar la formació incorporant-se al Programa de Doctorat en Didàctiques Específiques en la mateixa especialitat, per realitzar la tesi doctoral. Els qui ja tenen una formació com a investigadors en aquest àrea de coneixement es podran incorporar al màster o directament al doctorat depenent de la seva formació i titulació prèvies.