Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Didàctiques Específiques Logo del portal

Foto Nom i cognoms Adreça + info Biografia
BALLESTER ROCA, JOSEP

BALLESTER ROCA, JOSEP

PDI-Catedratic/a d'Universitat
BATALLER CATALA, ALEXANDRE

BATALLER CATALA, ALEXANDRE

PDI-Titular d'Universitat
CASAÑ NUÑEZ, JUAN CARLOS

CASAÑ NUÑEZ, JUAN CARLOS

PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl

Dep. Didàctica de la Llengua i la Literatura Facultat de Magisteri Universitat de València Av. Tarongers, 4 46022 - Valencia Despatx EP-05 Tel: 9616 25375

juan.casan@uv.es

CHIREAC -, SILVIA MARIA

CHIREAC -, SILVIA MARIA

PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Mobilitat
Coordinador/a Curs

-- ******************************** Silvia Maria Chireac Profesora Titular de Universidad Coordinadora de movilidad Erasmus, Sicue, PI de Educación Primaria Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura Magisteri- Universitat de València Campus de Tarongers-València Teléfono: 96...

(9639) 83228

silvia.chireac@uv.es

MARTIN EZPELETA, ANTONIO LEON

MARTIN EZPELETA, ANTONIO LEON

PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Biografia
 

Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza (2006), es profesor titular del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universitat de València (2012). Antes trabajó en las Universidades de Jaén (2010-2011) y Zaragoza (2011-2012), y realizó estancias de investigación en las de Saint Andrews (Escocia, 2005) y Harvard (Estados Unidos, 2008-2010). Sus líneas de investigación comprenden el estudio de la literatura contemporánea, el análisis de manuales y otros materiales didácticos de lengua y literatura (L1 y ELE), las actitudes medioambientales y sostenibles, la metacognición y comprensión lectora, la evaluación de la creatividad y la innovación didáctica de carácter transdisciplinar.

GARCIA FOLGADO, MARIA JOSE

GARCIA FOLGADO, MARIA JOSE

PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial

Facultat de Magisteri, Despatx 08 Entreplanta

83828

maria.jose.garcia-folgado@uv.es

GARCIA PASTOR, MARIA DOLORES

GARCIA PASTOR, MARIA DOLORES

PDI-Titular d'Universitat
GOMEZ LOPEZ, ANGELA

GOMEZ LOPEZ, ANGELA

PDI-Contractat/Da Doctor/A
IBARRA RIUS, NOELIA

IBARRA RIUS, NOELIA

PDI-Titular d'Universitat
Cap de Seccio-Servei
Cap Iniciatives Responsable de l'Aules. Campus Tarongers

(9638) 28533

noelia.ibarra@uv.es

MARTI CLIMENT, ALICIA

MARTI CLIMENT, ALICIA

PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Director/a de Departament

(9639) 83831

alicia.marti@uv.es

Biografia
 

És Doctora en Llengua i literatura catalana per la Universitat de València i treballa com a contractada doctora al Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València. És tutora de Pràcticum i de TFG dels graus de Mestre/a en Educació Infantil i en Primària, i imparteix classes al Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària, en el qual també dirigeix TFM. De 2015 a 2019 ha estat directora de la revista Allioli, Quaderns de l'Ensenyament del País Valencià (ISSN 1576-0197), fundada el 1979, amb un tiratge de 21.000 exemplars que es distribueixen entre el professorat i els centres valencians de tots els nivells educatius.
Forma part del Grup de recerca Interacció i Ensenyament de Llengües (GIEL), coordina la Unitat d'Educació Multilingüe (UEM) de la Universitat de València, i també és membre de la Xarxa cooperativa d'Experiències TIC per a l'ensenyament en valencià Un entre tants, de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC), de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura (SEDLL) i de l’equip de treball ICE UAB – SERCLE sobre el català a l’ensenyament, coordinat per Comajoan, Birello, Manresa i Subarroca.

Les seues línies de recerca giren al voltant de la didàctica de la llengua i la literatura, les TIC com a recurs educatiu, l'educació lingüística en entorns plurilingües i l'ensenyament de la gramàtica. Ha participat en diversos projectes i grups d'innovació educativa i investigació sobre les dificultats d'escriptura, l'autobiografia lingüística, les pràctiques dels docents, l'ensenyament-aprenentatge de la llengua catalana oral i la poesia oral improvisada, entre d'altres. Ha coordinat diversos projectes d'innovació educativa: TIC, TAC, TAP. Projectes de lengua i literatura (UV-SFPIE_RMD18-841879), L’ús educatiu del vídeo en la formació de mestres (UV-SFPIE_PID19-1094441), El vídeo en l’educació superior. Pràctiques innovadores audiovisuals en la formació de docents (UV-SFPIE_PID-1352182), Tecnologia educativa en la didàctica de la llengua i la literatura. Pràctiques innovadores en l'àmbit universitari (UV-SFPIE_PID-1635114), La tecnologia educativa en l'ensenyament de la llengua i la literatura a l'àmbit universitari (UV-SFPIE_PID-2073736).

MONFERRER PALMER, AINA

MONFERRER PALMER, AINA

PDI-Ajudant Doctor/A
Biografia
 

Aina Monferrer Palmer (Borriana, 1987). Llicenciada en Comunicació Audiovisual i Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Màster en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües i Màster de Professorat. És Doctora Internacional Cum Laude i Premi Extraordinari de Tesi 2016 de l’UJI amb la tesi Estudi lingüístic, literari i textual de la poesia de Vicent Andrés Estellés en un marc d’interessos traductològics i didàctics, sota la direcció de Vicent Salvador. Ha estat lectora de català a la Universidade de São Paulo. L’any 2016 va aprovar l’oposició. Fins a gener de 2021 compaginarà la feina de professora a l’Escola Oficial d’Idiomes de Castelló amb la de professora associada a la Universitat Jaume I. Autora de desenes de publicacions, comunicacions i seminaris a universitats internacionals sobre llengua, literatura i cultura catalanes com ara “Reflexions sobre la vitalitat de l’ús del català entre els líders d’opinió valencians a Twitter” (2019), “Anàlisi dels discursos periodístics en premsa espanyola al voltant dels fets relacionats amb el procés” (2018), “Dibuixar la poesia i comprendre-la: interpretacions en diferents nivells educatius” (2017), “Estellés autotraduït, aspectes multilingües i interculturals” (2017); editora de l’Anuari monogràfic titulat Literatura i ensenyament de llengües. Propostes, escriptors i contextos minoritaris o transfronterers (2017). Autora del llibre Vicent Andrés Estellés i la literatura a l’aula (Alfons el Magnànim, 2019) i del manual de la col·lecció Sapientia de l’UJI núm. 157, Estratègies d’Adquisició i d’Aprenentatge de la Llengua Catalana per a Mestres (2019).

A partir de l’1 de febrer de 2021, passa a ser professora de l’EOI en excedència i comença com a professora ajudant doctora a la Facultat de Magisteri de la Universitat de València, al departament de didàctica de la llengua i de la literatura.

Membre del grup de música Aina Palmer juntament amb Jordi Palau, amb els discs psicopompa (2020) i fallanca (2021).

MORON OLIVARES, EVA

MORON OLIVARES, EVA

PDI-Contractat/Da Doctor/A

(9616) 25357

eva.moron@uv.es

RODRIGUEZ GONZALO, CARMEN

RODRIGUEZ GONZALO, CARMEN

PDI-Titular d'Universitat

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Magisteri Campus dels Tarongers Universitat de València

(9639) 83832

carmen.rdez-gonzalo@uv.es

SANELEUTERIO TEMPORAL, ELIA

SANELEUTERIO TEMPORAL, ELIA

PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Mobilitat
Coordinador/a Curs

Facultat de Magisteri - Despatx EP.03 Avda. Els Tarongers, 4; 46022 València (Espanya)

(9616) 25353

elia.saneleuterio@uv.es

Biografia
 

Elia Saneleuterio és doctora en Literatura Espanyola, llicenciada en Filologia Hispànica, mestra en Educació Infantil i màster de Recerca en Didàctiques Específiques, especialitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura.

Ha treballat en tots els nivells educatius des d’Educació Infantil fins a postgrau; ha impartit docència presencial i virtual en titulacions diverses d'universitats espanyoles, com ara la Universidad Internacional de La Rioja, la Universidad Católica de Valencia o la Universidad CEU Cardenal Herrera. A l’estranger, entre d’altres destinacions ha estat professora visitant a la Università di Bologna (Itàlia), Uniwersytet Wrocławski (Polònia), University of California, Berkeley (Estats Units), Universidade do Minho (Portugal), Universidad Católica Boliviana “San Pablo” en La Paz (Bolívia), Rutgers University, Newark (USA), Université de Reims Champagne-Ardenne (França), Universidad Autónoma de Santo Domingo (República Dominicana) i University of Glasgow (Regne Unit).

Des de 2012 és professora de Magisteri al Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València. És autora de diverses monografies, com La palabra subterránea. Emblemas y arquetipos en la poesía de José Hierro (Universitat d'Alacant, 2024), Símbolos de la fragmentación en los últimos libros de José Hierro (2022, Premio de Investigación Universidad de Córdoba), Evolución de las corrientes y estilos literarios (2015) o Modalización lírica y construcción simbólica en la poesía de J. Hierro (2012). Ha coordinat els volums En homenaje a la amapola. Estudios sobre José Hierro tras diez años de ausencia (Anthropos, 2012), La agencia femenina en la literatura ibérica y latinoamericana (Iberoamericana-Vervuert, 2020), Femenino singular. Revisiones del canon literario iberoamericano contemporáneo (Universidad de Salamanca, 2021), Innovación y nuevos enfoques en la enseñanza de la lengua, la literatura y la cultura hispanas: experiencias prácticas para llevar al aula (PUV, 2024), Miradas feministas en el aula de literatura: experiencias, propuestas y relecturas (PUV, 2024) y La rosa incómoda. Lecturas e identidades femeninas en la literatura contemporánea (Comares, 2024). Entre les seues línies de recerca actuals destaca el seu interès per l’animació infantil, la didàctica del símbol i qüestions de gènere en l'aprenentatge de la literatura, d'una banda, i d'altra la revisió i correcció de textos com a part del desenvolupament de la llengua escrita, aplicant innovacions docents basades en les TIC, l’aprenentatge col·laboratiu de l’ortografia i l'e-avaluació orientada a l'aprenentatge.

És la directora del grup d'investigació TALIS i de diversos congresos internacionals (XXIX AEGS, CICELI). És membre dels grups de recerca MiRed i PoGEsp, des d'on participa en projectes competitius del Ministeri i la GVA.

Té reconeguts tres quinquennis docents i dos sexennis d'investigació (2006-2012 i 2023-2018).

Poden trobar-se les seues publicacions en ORCID, ResearchGate, Dialnet, GoogleScholar, etc., i també al final d'aquesta pàgina.

Altres perfils:

SANTOLARIA ORRIOS, ALICIA

SANTOLARIA ORRIOS, ALICIA

PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Biografia
 

Alícia Santolària Òrrios és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de València i doctora en Didàctica de la Llengua i la Literatura per la mateixa universitat. Actualment és professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València.

Les seues principals línies d’investigació s’orienten cap a l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua escrita als inicis de l’escolarització. Participa en projectes d’innovació docent i en congressos i seminaris relacionats amb l’ensenyament de llengües, la formació inicial de mestres i la formació permanent del professorat.

 

SOLER PARDO, MARIA BELEN

SOLER PARDO, MARIA BELEN

PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl

(9616) 25438

betlem.soler@uv.es

TORDERA ILLESCAS, JUAN CARLOS

TORDERA ILLESCAS, JUAN CARLOS

PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl

(9616) 25491

juan.tordera@uv.es

VILLACAÑAS DE CASTRO, LUIS SEBASTIAN

VILLACAÑAS DE CASTRO, LUIS SEBASTIAN

PDI-Titular d'Universitat

Dept. Didàctica de la llengua i la literatura Universitat de València Facultat de Magisteri, Despatx P.01/05 Av. Tarongers, 4 46022, València

(9639) 83826

luis.villacanas@uv.es