Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Didàctiques Específiques Logo del portal

 • Ensenyament i aprenentatge de la resolució de problemes verbals aritmètic-algebraics.
 • Ensenyament i aprenentatge de l’aritmètica.
 • Ensenyament i aprenentatge de l’àlgebra.
 • Ensenyament i aprenentatge de la resolució de problemes: Educació Infantil i Primària, Entorns Tecnològics.
 • Ús de la modelització en l'ensenyament de les matemàtiques
 • Aspectes afectius i actitudinals en relació a l'aprenentatge i l'ensenyament de les matemàtiques
 • Estudi de l'actuació del professor de matemàtiques a partir de l'observació a l'aula

Gallart, César cesar.gallart@uv.es 

 • Problemes reals i cicle de modelització en l'ensenyament de les matemàtiques.
 • Ús i disseny de situacions d'aprenentatge en els processos d'ensenyament de les matemàtiques.
 • Ensenyament i aprenentatge de la geometria amb programari de geometria dinàmica.
 • Ensenyament i aprenentatge de la demostració matemàtica.
 • Processos cognitius d'estudiants amb alta capacitat matemàtica i resolució de problemes.

Gutiérrez Soto, Juan  juan.gutierrezsoto@uv.es

 • Ensenyament i aprenentatge de la resolució de problemes verbals aritmètic-algebraics mitjançant l'ús d'apps. 
 • Investigacions sobre altes capacitats matemàtiques d'estudiants d'Educació Primària i ESO.
 • Raonament d'estudiants, anàlisi de recursos i disseny de materials.
 • Ensenyament i aprenentatge de la geometria euclidiana en Educació Primària i 1r a 3r ESO.
 • Resolució de problemes aritmètics amb entorns tecnològics.

 • Estudis al voltant de la diversitat de gènere en les TIC i STEM per a reduir la bretxa de gènere en les carreres STEM.

 • Ensenyament i aprenentatge de la resolució de problemes mitjançant Entorns Tecnològics.
 • Ús de la modelització en l'ensenyament de les matemàtiques.
 • Anàlisi d’errors matemàtics a la resolució de tasques de modelització i el seu ús en la formació de futurs mestres.
 • Plantejament de problemes matemàtics com a eina d’ensenyament/aprenentatge

Puig Espinosa, Luis Luis.puig@uv.es

 • Anàlisi didàctica, històric i epistemològic de les matemàtiques escolars: àlgebra, aritmètica, resolució de problemes, anàlisi i modelització.

Sanz García, María T. m.teresa.sanz@uv.es https://orcid.org/0000-0003-1799-3099

 • Els problemes aritmètic-algebraics amb quantitats fraccionàries, la seua anàlisi racional i empírica.
 • La velocitat, habilitat i comprensió lectora com a base per a l'èxit en la resolució de problemes aritmètic-algebraics.
 • Procés d'ensenyament-aprenentatge dels nombres racionals i la resolució de problemes.
 • Matemàtica, nombres racionals, resolució de problemes.
 • Ús de la modelització en la ensenyament de les matemàtiques.
 • Aspectes cognitius i afectius en la resolució i plantejament de problemes.
 • Ensenyament i aprenentatge de la mesura i l'estimació de magnituds.