Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Didàctiques Específiques Logo del portal

L'amplitud de l'equip de docents dels estudis de l'especialitat en Ciències Experimentals, així com la vinculació de la majoria dels seus membres amb la docència de matèries científiques i amb la formació del professorat, estan permetent impulsar i desenvolupar recerques molt diverses entorn de les dimensions conceptuals, procedimentals i axiològiques de l'educació científica, tant formal com no formal.

Com pot veure's en la secció corresponent, la major part de les línies d'investigació que es venen desenvolupant des de fa temps pels docents implicats de l'àrea estan considerades com a prioritàries per la comunitat internacional en didàctica de les ciències, com pot constatar-se, per exemple, en els diferents Handbooks publicats. Es tracta de línies directament relacionades, que estan contribuint al desenvolupament d'un cos coherent de coneixements de la Didàctica de les Ciències Experimentals.

Les assignatures de l'especialitat en Didàctica de les Ciències Experimentals del Màster en Investigació són impartides per docents doctors i doctores especialistes de l'àrea i membres del Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials de la Universitat de València.

Les tesis doctorals es dirigeixen i codirigeixen preferentment per doctors del Departament implicat. També poden dirigir tesi doctors especialistes en Didàctica de les Ciències Experimentals d'altres universitats espanyoles o estrangeres que compleixin els requisits fixats en la normativa vigent.