Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Didàctiques Específiques Logo del portal

Barberá Marco, Óscar oscar.barbera@uv.es

 • Anàlisi del currículum en biologia.
 • Teoria de l'evolució i ensenyament de la biologia.
 • Inventaris conceptuals en biologia.
 • El concepte de Naturalesa.

Calero Linares, María  maria.calero@uv.es

 • Educació per a la Sostenibilitat i formació del professorat.
 • L'educació no formal en l'ensenyament de les ciències.

Cantó Domenech, José R.  J.Rafael.Canto@uv.es

 • L'Ensenyament i l'aprenentatge de les ciències en educació infantil.
 • Neurodidàctica: aplicació dels resultats de la neurociència a la docència.
 • Didàctica de l'astronomia.

Caurín Alonso, Carlos carlos.caurin@uv.es 

 • Educació ambiental.
 • Anàlisi i modificació d'actituds en ciència.
 • Salut i Educació emocional: aplicacions en l'àmbit escolar.

Esteve, Anna Anna.Esteve@uv.es 

 • Ensenyament de les Ciències per indagació en Educació Primària i Secundària.
 • Disseny i avaluació de seqüències didàctiques de Ciències.
 • Ús de les TIC en l'ensenyament de les Ciències.
 • Alfabetització climàtica.

Echegoyen, Yolanda Yolanda.Echegoyen@uv.es 

 • Creativitat en entorns educatius.
 • Creences del professorat sobre les ciències.
 • Actituds mediambientals i sobre sostenibilitat en docents i discents.
 • Anàlisi de materials didàctics.

García Ferrandis, Ignacio Ignacio.Garcia-Ferrandis@uv.es

 • La percepció de l'entorn pròxim en Infantil i Primària. Educació Ambiental.

Hurtado, Amparo amparo.hurtado@uv.es

 • Investigació en innovació educativa: concepte, estratègies metodològiques i avaluació.
 • Horts ecodidàctics i didàctica del paisatge.
 • Noves tecnologies aplicades a l'ensenyament de les ciències.

Lozano, Óscar Raúl  oscar.lozano@uv.es

 • Ús de la ciència recreativa en l'ensenyament de les ciències.
 • Ensenyament i aprenentatge de les ciències en Educació Infantil.
 • Educació per a la salut.

Mayoral García-Berlanga, Olga  olga.mayoral@uv.es

 • Educació ambiental, per a la sostenibilitat i per a la salut.
 • Ensenyament i aprenentatge de les ciències en el medi natural (educació fora de l'aula).
 • Ensenyament de les ciències per indagació.
 • Pensament crític i qüestions sociocientífiques.
 • Didàctica de la botànica.

Gómez, Carlos  carlos.b.gomez@uv.es 

 • Resolució de problemes de ciències i matemàtiques: Comprensió i transferència.
 • Creativitat Científica escolar.
 • Alfabetització tecnològica.

Ortega, Enric Enric.Ortega@uv.es 

 • STEAM: disseny i execució de projectes transdiciplinars de ciències i altres disciplines.
 • Utilització de simuladors virtuals en la docència de les ciències experimentals.
 • L'efecte de l'autoeficàcia en l'aprenentatge de les ciències i d'altres estratègies d'aprenentatge.

Palomar Fons, Rafael rafael.palomar@uv.es

 • Pseudociències en les classes de ciències.
 • Cosmologia i Astronomia en secundària i primària.
 • Dificultats d'aprenentatge i disseny i avaluació de seqüències didàctiques de Ciències.

Pérez Celada, Héctor hector.perez@uv.es 

 • Enfocament competencial de l'ensenyament.
 • Metodologia de projectes, ABP, flipped classroom... etc.
 • Ús de les TIC en les propostes didàctiques.
 • Webquest, seqüències basades en eines TIC, etc

Pina, Tatiana Tatiana.Pina@uv.es 

 • Educació ambiental i per a la sostenibilitat.
 • Ensenyament i aprenentatge de les ciències en el medi natural (educació fora de l'aula).
 • Ensenyament de les ciències per indagació.
 • Pensament crític i qüestions sociocientífiques.
 • Didàctica de l'entomologia.

Petit Pérez, Mª Francisca  m.francisca.petit@uv.es

 • Cinema, sèries de TV i literatura en l'ensenyament de les ciències.
 • Dificultats d'aprenentatge i disseny i avaluació de seqüències didàctiques de Ciències.
 • Models científics usant corporeización (embodiment) en l'ensenyament de les ciències.

Sanjosé López, Vicente  vicente.sanjose@uv.es

 • Resolució de problemes en ciències.
 • Models cognitius en l'anàlisi de tasques d'aprenentatge de les ciències.
 • Creativitat científica: concepcions, variables i instruments.
 • Comprensió i control de la comprensió en ciències.
 • Creences epistemològiques en l'aprenentatge de les ciències i les seues relacions.

Sendra Mocholí, Cristina cristina.sendra@uv.es  

 • Integrar el currículum: ciència, art i literatura en Educació Infantil.
 • La naturalesa en Educació Infantil: els espais escolars i el seu entorn.
 • Història de l'ensenyament de les ciències en Espanya.

Solaz Portolés, Joan Josep Joan.Solaz@uv.es 

 • Resolució de problemes en ciències.
 • Models cognitius en l'anàlisi de tasques d'aprenentatge de les ciències.
 • Creativitat científica: concepcions, variables i instruments.
 • Comprensió i control de la comprensió en ciències.
 • Creences epistemològiques en l'aprenentatge de les ciències i les seues relacions.

Solbes Matarredona, Jordi jordi.solbes@uv.es

 • Pensament crític i qüestions sociocientífiques.
 • Ensenyament de les ciències per indagació.
 • Utilització de les relacions Ciència, Tecnologia, Societat CTS i la història de les ciències en l'ensenyament.
 • La formació del professorat de ciències. Propostes de millora.
 • Neurociències aplicades a l'educació científica.
 • Ensenyament de les ciències per modelització usant corporeización (embodiment).

Talavera Ortega, Marta marta.talavera@uv.es

 • Educació per a la salut.
 • Creativitat i estils d'aprenentatge en ciències.
 • Investigació en Gènere i Salut.
 • Educació emocional i resolució de conflictes.

Tierno, Sandra sandra.tierno@uv.es 

 • Ensenyament de les ciències per indagació en Educació Infantil, Primària i Secundària
 • Formació en ciències del professorat d’Educació Infantil i Primària
 • Ús de les noves tecnologies en l'ensenyament de les ciències experimentals.

Verdugo, Javier  Jose.J.Verdugo@uv.es

 • La formació del professorat de ciències: Concepcions docents i Coneixement Didàctic del Contingut.
 • Alfabetització científica i tecnològica de la ciutadania.
 • Neurociència aplicada a l'educació científica.