Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Didàctiques Específiques Logo del portal

Màster de Investigació en Didàctiques Específiques

L'especialitat de Ciències Experimentals del Màster està orientada principalment a graduats o llicenciats en Biologia, Ciències Ambientals, Física, Geologia, Química, Enginyeries, així com els graduats en Magisteri i en altres titulacions equivalents. En particular, per a professorat en actiu dels diferents nivells educatius, de les titulacions esmentades. En tots els casos es requereix haver realitzat els estudis indicats en els criteris d'admissió.

Programa de Doctorat en Didàctiques Específiques

El Programa de Doctorat en l'especialitat de Ciències Experimentals està dirigit a titulats en un màster universitari en investigació que dote de les competències necessàries per poder realitzar l'aprofundiment en la investigació en aquesta àrea i la realització d'una tesi doctoral. Tal com s'indica en els criteris d'admissió, si no es té la titulació requerida serà necessari realitzar alguns cursos de l'especialitat de Ciències Experimentals del Màster de investigació en didàctiques específiques.