Logo UVLogo USDoctorat en Psicologia dels Recursos Humans Logo del portal

Matrícula obligatòria per a tots els estudiants que siguen admesos en el programa en la Universitat de Sevilla.

Els estudiants que hagen sigut admesos a un programa de doctorat de la Universitat de Sevilla han de formalitzar la matrícula en concepte de tutela acadèmica en la fase d'adjudicació en la qual han sigut admesos.

Aquells estudiants admesos que no formalitzen la matrícula en el termini de matrícula immediatament següent a l'admissió, s'entendrà que desisteix l'admissió havent de sol·licitar-la novament en els terminis que s'establisquen per a cada curs acadèmic.

Més informació