Logo UVLogo USDoctorat en Psicologia dels Recursos Humans Logo del portal

  1. Els estudiants menors de 28 anys han d'abonar obligatòriament l'import corresponent al Segur Escolar, sent-los aplicable les normes sobre règim del Segur Escolar.
  2. Independentment de l'anterior, tots els estudiants poden sol·licitar la pòlissa del segur voluntari en les condicions que s'estableixen.

Més informació