Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

1.- Requisits lingüístics d'accés i admissió per a tots els graus i dobles graus impartits en la Facultat d'Economia (espanyol i valencià):

L'estudiantat amb nacionalitat de països no hispanoparlants i que procedisquen d'un sistema educatiu que no siga l'espanyol, que desitgen cursar algun grau o doble grau impartit en la Facultat d'Economia, hauran d'acreditar una de les dues opcions següents:

A.- Un nivell B2 en espanyol que haurà d'estar certificat per un dels organismes reconeguts per ACLES (Associació de Centres de Llengües de l'Ensenyament Superior a Espanya) i estar verificat i validat en l'acreditació emesa per la UNED.

B.- Certificat de Coneixements de València nivell B2 (Intermedi) de la Universitat de València o de qualsevol altra universitat de la Comunitat Valenciana o el Certificat Oficial B2 (o superior) de la Junta Qualificadora de la Generalitat Valenciana.

Consulta la Taula d’Equivalències d’Acreditació de Llengües de la Universitat de València

2.- Requisits lingüístics d'accés i admissió (anglés) en els graus de:

  • Doble Grau Dret i Economia
  • Intel·ligència i Analítica de Negocis (BIA)

Per a accedir a aquestes titulacions es requereix el nivell B1 d'anglés certificat abans de la preinscricpció, encara que es recomana el B2 per a un millor aprofitament de les classes amb docència en anglés.