Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

   

La Facultat d’Economia de la Universitat de València-Estudi General (UVEG) és el centre universitari encarregat d’organitzar els processos acadèmics, administratius i de gestió, i d’impartir els ensenyaments que conduïsquen a l’obtenció de tots aquells títols que li siguen adscrits.

La Facultat d’Economia entén el compromís amb la qualitat com un dels objectius prioritaris en el seu funcionament com a òrgan de servei públic universitari, i considera aquest compromís com un factor estratègic clau. D’aquesta manera, i dins les competències i atribucions que li són reconegudes pels vigents Estatuts de la UVEG, la Facultat d’Economia adoptarà totes les mesures que crega convenient que per assegurar la màxima eficàcia en la seua gestió i l’excel·lència en la seua activitat docent. En aquest sentit, el centre es compromet a emprar tots els recursos tècnics, econòmics i humans a la seua disposició; sempre dins l’estricte compliment dels requisits legals aplicables, tant a escala autonòmica com estatal i europea.

Els grups d’interès (delimitats en el nostre Manual de Qualitat) són la raó de tot el que fem, i hem d’aconseguir la seua plena satisfacció mitjançant un tracte personalitzat i una atenció contínua. Així, la Facultat d’Economia ha elaborat i implementat el Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) basat en les directrius i els paràmetres establerts per la UVEG i l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANEQA).

La finalitat del SGIQ és gestionar de forma conjunta, sistemàtica i eficient la garantia de qualitat de tots els programes formatius dels quals és responsable la Facultat d’Economia. En conseqüència, l’objectiu bàsic que es vol aconseguir amb la implantació d’aquest SGIQ és garantir d’una manera responsable la qualitat de tots els títols (grau, màster i Doctorat), revisant i millorant, sempre que es considere necessari, els seus programes formatius i els seus processos acadèmics, administratius i de gestió, que s’han de basar en les necessitats i les expectatives dels seus grups d’interès, i que la Facultat d’Economia mantindrà puntualment informats.