Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

Què vols estudiar?
Disposem d’un catàleg de titulacions ben complet. Explora ací totes les opcions i troba el teu títol!
Consulta els requisits lingüístics d'accés i admissió per a cada titulació.

 6 GRAUS  

 
3 DOBLES GRAUS

 
 14 DOBLES GRAUS INTERNACIONALS

I si tens dubtes, posem a la teua disposició el programa Estudia i aquest fullet per a aclarir-les

La Facultat d'Economia desenvolupa un treball coordinat amb el professorat d'ensenyament secundari que persegueix unir esforços per a la qualitat docent en els camps de l'economia i l'empresa, per això organitza diversos tallers i concursos que es poden consultar en el portal de Cooperació amb Secundària. 

 

 • Grau ADE: Administració i Direcció d'Empreses
  imatge de la noticia

  El grau en ADE forma professionals capaços de realitzar tasques de gestió, assessorament i avaluació en les organitzacions productives. Aquestes tasques es poden desenvolupar en l’àmbit global de l’organització o en qualsevol de les àrees funcionals: producció, recursos humans, finances, comercialització, inversió, administració o comptabilitat. Els graduats han de conèixer el vincle d’aquestes àrees amb els objectius de la unitat productiva, i d’aquests amb el context global de l’economia, a més d’estar en condicions de contribuir al bon funcionament i a la millora de resultats.

 • Grau ADE: Administració i Direcció d'Empreses
  Perfil

  Els graduats exerceixen la seua professió en diversos àmbits, entre els quals en destaquen quatre: la direcció d’empreses o institucions; l’assessoria i la consultoria; l’auditoria; i l’anàlisi de processos financers de l’empresa i de les organitzacions. 

  Mencions
  • Creació i Direcció d’Empreses
  • Direcció Comercial
  • Direcció d’Operacions i Logística
  • Direcció de Recursos Humans
  • Direcció Financera
 • Grau ADE: Administració i Direcció d'Empreses
  Informació pràctica
  • El grau en ADE té crèdits comuns amb la resta dels graus de la Facultat d’Economia.
  • Hi ha la possibilitat de formar part d’un grup ARA (alt rendiment acadèmic) i rebre almenys el 50% de la docència en anglès.
  • Hi ha la possibilitat d’obtenir una doble titulació internacional.
  • En tercer curs l’alumnat pot triar una de les cinc mencions relacionades amb un dels perfils professionals del grau o combinar optatives sense cap menció. Cada menció té 48 crèdits repartits en tercer (18 crèdits) i quart (30 crèdits) cursos. En quart curs es poden substituir fins a 12 crèdits d’una menció per crèdits d’una altra.
  • S’ofereixen els dobles graus en ADE + Dret i en Turisme + ADE.
  • El contingut del treball de fi de grau ha d’estar relacionat amb les pràctiques externes.
 • Grau ADE: Administració i Direcció d'Empreses
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 440
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 12,79 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  https://ir.uv.es/ySl5c9d
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General9,988
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Grau ADE: Administració i Direcció d'Empreses
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,2
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,2
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,1
  Ciències
  Història de l'Art: 0,1
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Economia
  imatge de la noticia

  L’objectiu del grau en Economia és formar professionals capaços de dur a terme tasques de gestió, assessorament i avaluació dels assumptes econòmics, tant en l’empresa privada, com en qualsevol altra institució de caràcter públic o de rellevància econòmica o social. Els graduats en Economia adquireixen els coneixements teòrics i pràctics per a analitzar i interpretar el funcionament de l’economia, per a identificar i anticipar els problemes econòmics rellevants, i per a discutir les diferents alternatives que en faciliten la solució. Per tant, es formen per a entendre quines són les relacions entre economia i societat i per a proposar solucions als problemes econòmics des d’una perspectiva global.

 • Grau en Economia
  Perfil

  Els titulats en Economia són professionals preparats per a treballar en el sector privat i, també, en l’administració pública. La seua formació els proporciona instruments per dedicar-se a l’estudi, l’avaluació i la planificació de l’economia en àmbits molt diversos. 

  Mencions
  • Anàlisi Econòmica
  • Economia Industrial i de l’Empresa
  • Economia Internacional i Territori
  • Economia Pública
 • Grau en Economia
  Informació pràctica
  • Hi ha la possibilitat de formar part d’un grup ARA (alt rendiment acadèmic) i rebre almenys el 50% de la docència en anglès.
  • Hi ha la possibilitat d’obtenir una doble titulació internacional.
  • En quart curs l’alumnat pot triar una de les quatre mencions relacionades amb un dels perfils professionals del grau.
  • Cada menció té 48 crèdits optatius (8 assignatures de 6 crèdits). Es poden substituir fins a dues assignatures d’una menció per l’assignatura Pràctiques externes (12 cr.) o per assignatures optatives d’altres mencions.
  • Aquest grau té crèdits comuns amb la resta dels graus de la Facultat d’Economia.
 • Grau en Economia
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 210
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 12,79 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  https://ir.uv.es/HF2apSf
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General9,58
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Grau en Economia
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,2
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,2
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,1
  Ciències
  Història de l'Art: 0,1
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Finances i Comptabilitat
  imatge de la noticia

  El grau en Finances i Comptabilitat representa una novetat en els estudis oferts per la Universitat de València i és una titulació relativament recent a Espanya que respon a les necessitats generades per les transformacions de l’economia i l’empresa actuals. No obstant això, es tracta d’una titulació molt estesa a les universitats europees i anglosaxones. Així, el grau ofereix una formació de caràcter general en el món de l’empresa i l’economia, i de manera més concreta proporciona a l’alumnat un coneixement sòlid i especialitzat en el camp de les finances, la comptabilitat i la fiscalitat.

 • Grau en Finances i Comptabilitat
  Perfil

  Els graduats en Finances i Comptabilitat reben una formació orientada a la inserció laboral que els permet desplegar la seua activitat professional tant en l’empresa privada com en l’administració pública i les organitzacions sense ànim de lucre. El perfil és especialment adequat per a respondre a les necessitats de gestió de les pimes, per a dedicar-se al camp de l’auditoria i a tots aquells àmbits relacionats amb serveis financers especialitzats: gestió i assessorament d’entitats financeres, assegurances, empreses consultores, empreses d’auditoria, departaments de comptabilitat, finances, costos, tresoreria, anàlisi i gestió de riscos i d’inversions, etc.

 • Grau en Finances i Comptabilitat
  Informació pràctica
  • Aquest grau és una de les vies més adequades perquè l’alumnat obtinga, amb una sèrie de complements formatius i acadèmics posteriors, la qualificació i l’acreditació professional necessàries per a treballar en el camp de l’auditoria.
  • Com a conseqüència de l’orientació laboral del grau, en quart curs cal fer 24 crèdits obligatoris de pràctiques externes i un treball de fi de grau de 6 crèdits vinculat a les pràctiques realitzades.
  • Aquest grau té crèdits comuns amb la resta de graus de la Facultat d’Economia.
 • Grau en Finances i Comptabilitat
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 140
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 12,79 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  https://ir.uv.es/Y0NcQqU
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General9,47
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.6,85
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Grau en Finances i Comptabilitat
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,2
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,2
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,1
  Ciències
  Història de l'Art: 0,1
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Intel·ligència i Analítica de Negocis
  imatge de la noticia

  El grau en Intel·ligència i Analítica de Negocis / Business Intelligence and Analytics (BIA) és una novetat en el catàleg de títols universitaris espanyols. El grau en BIA forma en un dels perfils professionals que més demanda té en l’actualitat, dotat alhora de competències tècniques i de visió de negoci. L’objectiu és aconseguir persones capacitades en les modernes tecnologies d’anàlisi de dades i les seues aplicacions a la gestió empresarial, amb coneixement de les necessitats reals de l’empresa i amb iniciativa creativa per a enfrontar-se als reptes de l’economia digital i a les noves formes d’interactuar de totes les parts que conflueixen en el mercat.

 • Grau en Intel·ligència i Analítica de Negocis
  Perfil

  L’estudiantat del grau en BIA rep una formació equilibrada en competències per a la formació empresarial, adaptables, flexibles i orientades a la consecució de resultats sostenibles, amb capacitat de col·laborar i treballar en equip, i un tarannà obert a la innovació, especialment en tot allò que es relaciona amb les pautes i les tendències que defineixen el nou entorn digital.

 • Grau en Intel·ligència i Analítica de Negocis
  Informació pràctica
  • L’objectiu d’aquest títol és formar professionals capaços de realitzar tasques de gestió amb exploració de mitjans innovadors, amb una formació quantitativa i tecnològica, que els capacite per a implementar solucions en les seues unitats de negoci. Respon a la forta demanda de professionals amb habilitats analítiques en els negocis.
  • Aquest grau té crèdits comuns amb la resta de graus de la Facultat d’Economia.
  • Hi ha la possibilitat de cursar algunes assignatures en anglès.
 • Grau en Intel·ligència i Analítica de Negocis
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 50
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 12,79 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  https://ir.uv.es/7pRremT
  Notes de tall
  Majors 25 anys6,665
  General12,167
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.6,7
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Grau en Intel·ligència i Analítica de Negocis
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,2
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,2
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,1
  Ciències
  Història de l'Art: 0,1
  Biologia: 0,2
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Turisme
  imatge de la noticia

  Aquest grau respon a les necessitats d’una societat en què el turisme és una de les activitats més productives del sector dels serveis. El nivell que ha assolit l’àmbit del turisme necessita professionals formats en la gestió i la planificació, tant per al desenvolupament de les empreses turístiques, com per a l’avanç del sector des de les administracions públiques. Aquest títol proporciona una formació en direcció i gestió d’empreses turístiques, en planificació de les destinacions turístiques i d’aprofitament turístic dels productes i activitats relacionats amb els recursos culturals, naturals, esportius d’oci i la recreació.

 • Grau en Turisme
  Perfil

  Els graduats en Turisme treballen en la direcció d’empreses turístiques, la planificació de destinacions turístiques i en el turisme urbà, tres àmbits que es corresponen amb les tres mencions que s’ofereixen. Així, pel que fa a l’empresa privada, les possibilitats de treball s’estenen a l’allotjament, la restauració, la intermediació i els transports i la logística. Pel que fa al sector públic, aquest grau prepara per a treballar en la planificació i la gestió pública de destinacions. Una altra eixida professional és la que es vincula turisme urbà, fruit del creixement del turisme d’esdeveniments, negocis i congressos.

  Mencions
  • Direcció d’Empreses Turístiques
  • Planificació de Destinacions Turístiques
  • Turisme Urbà
 • Grau en Turisme
  Informació pràctica
  • En 1r, 2n i 3r cursos hi ha tres assignatures de comunicació en una segona llengua estrangera (francès, alemany o italià). Cal triar la mateixa llengua en els tres cursos.
  • Per a poder matricular-se d’una assignatura de llengua estrangera cal haver superat l’assignatura corresponent de nivell inferior.
  • En quart curs s’ha de triar una de les tres mencions oferides vinculades als àmbits de treball de la titulació.
  • Cadascuna de les mencions té 6 assignatures, de les quals 5 són obligatòries i la sisena es triaentre tres: Ètica professional i responsabilitat social corporativa, Estils de lideratge i tècniques de negociació i Comunicació intercultural en llengua anglesa per a turisme.
  • La Facultat ofereix un doble grau en Turisme + Administració i Direcció d’Empreses (TADE).
  • Aquest grau té crèdits comuns amb la resta de graus de la Facultat d’Economia.
  • El contingut del treball de fi de grau ha d’estar relacionat amb les pràctiques externes.
 • Grau en Turisme
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 150
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 14,03 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  https://ir.uv.es/ikDgQT6
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General7,872
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Grau en Turisme
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,2
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,2
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,1
  Ciències
  Història de l'Art: 0,2
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: 0,1
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: 0,2
  Anglés: 0,2
  Francés: 0,2
  Italià: 0,2
 • Grau en International Business / Negocis Internacionals
  imatge de la noticia

  El grau en International Business respon a la necessitat de les empreses i entitats del nostre entorn que treballen en el context internacional. En una economia globalitzada és necessari tenir especialistes que des de l’empresa i les institucions públiques treballen en el procés d’internacionalització. Aquest grau proporciona els coneixements i les eines adequades per a prendre decisions economicofinanceres, empresarials i de màrqueting tenint en compte els determinants i les repercussions internacionals. Així mateix, l’alumnat adquireix competències per a gestionar el desenvolupament internacional d’una empresa i per a treballar en les institucions internacionals implicades en les transaccions i la cooperació internacional. Per això, es potencia l’anàlisi de l’economia internacional i l’aprenentatge d’idiomes.

 • Grau en International Business / Negocis Internacionals
  Perfil

  Els graduats en International Business desenvolupen la seua activitat en diversos àmbits, tant nacionals, com internacionals. En primer lloc, poden exercir funcions de gestió dins de les empreses internacionals (direcció, recursos humans, comptabilitat, comerç exterior, màrqueting internacional, etc.). En segon lloc, estan capacitats per a treballar en les administracions i institucions públiques, en àrees com ara la cooperació o la promoció del comerç transnacional. A més, poden exercir tasques de consultoria i assessorament en el sector privat i en el públic.

  Mencions
  • Entorn Econòmic Internacional
  • Finances i Comptabilitat
  • Organització i Màrqueting
 • Grau en International Business / Negocis Internacionals
  Informació pràctica
  • En aquest grau hi ha dos grups de docència, un en anglès (A) i un en castellà (B). El grup d’anglès és un grup ARA (alt rendiment acadèmic).
  • S’ha de fer una estada obligatòria d’un curs en una universitat estrangera. Si l’estada s’allarga a quatre quadrimestres, es pot obtenir una doble titulació internacional.
  • En tercer curs l’alumnat pot triar una de les tres mencions relacionades amb un dels perfils professionals del grau o combinar optatives sense cap menció. Cada menció té 42 crèdits repartits entre tercer (12 crèdits) i quart (30 crèdits) cursos. En quart es poden substituir fins a 12 crèdits d’una menció per crèdits d’una altra.
  • El contingut del treball de fi de grau ha d’estar relacionat amb les pràctiques externes.
  • Aquest grau té crèdits comuns amb la resta de graus de la Facultat d’Economia.
 • Grau en International Business / Negocis Internacionals
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 150
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 12,79 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  https://ir.uv.es/rINQen3
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General12,803
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.5,73
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit7,596
  Persones div. func.5
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Grau en International Business / Negocis Internacionals
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,2
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,2
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,1
  Ciències
  Història de l'Art: 0,1
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: 0,2
  Anglés: 0,2
  Francés: 0,2
  Italià: 0,2
 • Doble Grau en Turisme i ADE
  imatge de la noticia

  Aquest doble grau ofereix una formació en administració i direcció d’empreses més un coneixement profund del sector turístic alhora que permet aconseguir un nivell elevat en almenys dues llengües estrangeres. La importància del sector turístic en l’economia i el seu potencial desenvolupament fan que la qualificació professional que s’obté siga molt adequada a la demanda del mercat laboral i afavorisca la inserció laboral dels titulats.

 • Doble Grau en Turisme i ADE
  Perfil

  Els graduats en TADE poden treballar en els mateixos àmbits que les titulacions d’origen: direcció d’empreses o institucions; assessoria i consultoria; auditoria; i anàlisi de processos financers de l’empresa i de les organitzacions, tot preferentment en l’entorn turístic. També en la planificació de destinacions turístiques i turisme urbà i en allò relacionat amb l’allotjament, la restauració, la intermediació i els transports i la logística.

  Mencions

  Creació i Direcció d’Empreses

  Direcció d’Empreses Turístiques

 • Doble Grau en Turisme i ADE
  Informació pràctica
  • La planificació d’aquests estudis permet obtenir els graus en Turisme i en ADE en cinc cursos.
  • Els títols que s’obtenen en finalitzar el grau són: grau en Turisme, (menció en Direcció d’Empreses Turístiques) i grau en ADE (menció en Creació i Direcció d’Empreses).
  • En 1r, 2n i 3r es cursa una assignatura de comunicació en llengua anglesa i una altra de comunicació en una segona llengua estrangera (francès, alemany o italià). En aquesta, cal triar la mateixa llengua en els tres cursos.
  • En l'accés a les dobles titulacions es tindran en compte les mateixes assignatures que ponderen per a cadascun dels graus individualment.
 • Doble Grau en Turisme i ADE
  Crèdits: 360
  Cursos: 5
  Ensenyament: Presencial
  Places: 60
  Preu: 14,03 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  https://ir.uv.es/5vqU0cG
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General10,76
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
 • Doble Grau en Turisme i ADE
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: -
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: -
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: -
   
  Geologia: -
   
  Química: -
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Doble Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) + Dret
  imatge de la noticia

  El doble grau en ADE i en Dret respon a una demanda de les empreses i les organitzacions, tant públiques com privades, de professionals amb un perfil que combine l’administració i la direcció d’empreses amb el domini de les qüestions jurídiques. A més, l’obtenció del doble grau permet realitzar diversos màsters d’especialització en el camp jurídicoempresarial com el Màster en Advocacia, que habilitarà per a l’exercici professional d’advocat/ada i procurador/a.

 • Doble Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) + Dret
  Perfil

  L’objectiu d’aquest programa de doble titulació és formar professionals amb les competències necessàries per ocupar llocs de responsabilitat en l’àmbit global de l’organització i en les àrees funcionals de les empreses: fiscalitat, recursos humans, dret laboral, producció, finances, comercialització, inversió, administració o comptabilitat. També prepara per a l’exercici lliure de la professió en els àmbits del dret i de la consultoria, i afavoreix una actitud emprenedora en aquests camps.

 • Doble Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) + Dret
  Informació pràctica
  • La planificació d’aquests estudis permet obtenir els graus en ADE i en Dret en un total de cinc cursos.
  • L’estudiant cursarà ADE amb l’itinerari Jurídicoempresarial i Dret, amb l’itinerari Econòmic.
  • En cas que es vulga abandonar el programa de doble titulació però es vulga continuar amb un dels dos graus, l’estudiantat pot triar en quin dels dos continua.
  • En l'accés a les dobles titulacions es tindran en compte les mateixes assignatures que ponderen per a cadascun dels graus individualment.
 • Doble Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) + Dret
  Crèdits: 370,5
  Cursos: 5
  Ensenyament: Presencial
  Places: 100
  Idioma: Castellà, Valencià
  Preu: 12,79 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  https://ir.uv.es/ddvg7sU
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General12,172
  Majors 40 anys5,12
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
  Facultat de Dret
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 864 100 Geolocalització
 • Doble Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) + Dret
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: -
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: -
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: -
   
  Geologia: -
   
  Química: -
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Doble Grau en Dret i Economia
  imatge de la noticia

  La doble titulació, oferta des del curs 2021-2022, proporciona una formació àmplia i competitiva en l'àmbit jurídic-econòmic. Ve a donar resposta a aquelles vocacions i a aquelles necessitats del mercat laboral que busquen una formació jurídic-econòmica dels egressats que els permeta exercir no només els tradicionals oficis lligats a cadascun dels Graus, sinó particularment cobrir sectors professionals de l'economia i del dret diferents de l'entorn empresarial.

 • Doble Grau en Dret i Economia
  Perfil

  La Doble Titulació Dret-Economia habilitarà especialment per a exercir funcions, tant en el sector públic (com a gestor, com a responsable polític o com a funcionari) com en el sector privat, on la interrelació entre les decisions econòmiques i jurídiques és imprescindible.

 • Doble Grau en Dret i Economia
  Informació pràctica

  Aquests estudis estan dissenyats per a cursar els 373,5 crèdits en cinc cursos acadèmics i en modalitat trilingüe. La formació inclou 12 crèdits de Treball de Fi de Grau i 12 crèdits de pràctiques. En completar els estudis de la doble titulació, els egressats obtindran totes dues titulacions: Grau en Dret i Grau en Economia.
  En cas que s'abandone el programa de doble titulació i es vulga continuar amb un dels dos graus, sempre atès el nombre mínim de crèdits aprovats que exigeix la normativa, l'estudiant podrà triar en quin dels dos continua.
  Està prevista la possibilitat que l'alumnat puga participar en els Programes de mobilitat internacionals i nacionals: Programa Erasmus+, Programa Erasmus-Prácticas, Programa internacional i Programa SICUE.

 • Doble Grau en Dret i Economia
  Crèdits: 373,5
  Cursos: 5
  Places: 50
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 12,79 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  https://ir.uv.es/7g0lQ20
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General12,24
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat d'Economia
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 828 549 Geolocalització
  Facultat de Dret
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, s/n46022 València (València)
  963 864 100 Geolocalització
 • Doble Grau en Dret i Economia
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: -
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: -
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: -
   
  Geologia: -
   
  Química: -
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Dobles Titulacions Internacionals en el Grau en Administració i Direcció d'Empreses
  imatge de la noticia

  Els estudiants d’alguns graus de la Universitat de València tenen la possibilitat de cursar dos anys acadèmics en una de les universitats estrangeres sòcies i, en acabar, obtenir els títols d’ambdues institucions. Aquestes dobles titulacions permeten més mobilitat i una formació més competitiva.

  Qui vulga optar a alguna de les dobles titulacions de la Facultat d’Economia ha d’estar en segon any de grau i superar, almenys, el 90% dels crèdits dels dos primers cursos. A més, cal acreditar el nivell d’idioma requerit per la universitat estrangera de destinació.

  + info

 • Dobles Titulacions Internacionals en el Grau en Administració i Direcció d'Empreses
  Informació pràctica
  • Graduat en Administació i Direcció d'Empreses + Bachelor+ Master 1 Management Parcours Sciences de Gestion. Universitat de València + Université de Nantes. Institut d’Economie et de Management de Nantes-IAE.
  • Graduat en Administració i Direcció d’Empreses + Bachelor in Economia e Gestione Aziendale (Ega-Amministrazione e Controllo) + Certificat de finalització i superació del primer curs del Master in Consulenza Aziendale e Libera Professione (Calp-Libera Professione.Universidad de Valencia + Università degli Studi di Brescia.
  • Graduat en Administració i Direcció d’Empreses + Bachelor of Arts in the course of studies of Economics. Universidad de Valencia+ Jade University of Applied Sciences, Wilhelmshaven (Alemania).
  • Grau en Administració y Direcció de’Empreses + Grau en Ciències Socials i Econòmiques, especialitat en Business.
   Universitat de València + University of Antwerp, Anvers (Bélgica).
 • Dobles Titulacions Internacionals en el Grau en Economia
  imatge de la noticia

  Els estudiants d’alguns graus de la Universitat de València tenen la possibilitat de cursar dos anys acadèmics en una de les universitats estrangeres sòcies i, en acabar, obtenir els títols d’ambdues institucions. Aquestes dobles titulacions permeten més mobilitat i una formació més competitiva.

  Qui vulga optar a alguna de les dobles titulacions de la Facultat d’Economia ha d’estar en segon any de grau i superar, almenys, el 90% dels crèdits dels dos primers cursos. A més, cal acreditar el nivell d’idioma requerit per la universitat estrangera de destinació.

  + info

 • Dobles Titulacions Internacionals en el Grau en Economia
  Informació pràctica
  • Graduat en Economia + Bachelor + Master 1 Mention Analyse et Politique Economique. Universitat de València + Université de Nantes. Institut d’Economie et de Management de Nantes-IAE.
  • Grau en Economia + Grau en Ciències Socials i Econòmiques, especialitat en Economia. Universitat de València + University of Antwerp, Anvers (Bèlgica).

 • Dobles Titulacions Internacionals en el Grau en International Business
  imatge de la noticia

  Els estudiants d’alguns graus de la Universitat de València tenen la possibilitat de cursar dos anys acadèmics en una de les universitats estrangeres sòcies i, en acabar, obtenir els títols d’ambdues institucions. Aquestes dobles titulacions permeten més mobilitat i una formació més competitiva.

  Qui vulga optar a alguna de les dobles titulacions de la Facultat d’Economia ha d’estar en segon any de grau i superar, almenys, el 90% dels crèdits dels dos primers cursos. A més, cal acreditar el nivell d’idioma requerit per la universitat estrangera de destinació.

  + info

 • Dobles Titulacions Internacionals en el Grau en International Business
  Informació pràctica

  Grau en International Business

  + Bachelor Arts in International Business / Intercultural Studies (University of Heilbronn)

  + Bachelor in Business Administration (University of North Florida)

  + Bachelor in International Business, CeseMed Programme (Euromed Management de Marseille)

  + Bachelor Arts (Hons) in International Business (Nottingham Trent University)

  + Bachelor Arts (Hons) in International Management (University of Hertfordshire)

  + Bachelor Arts Betriebswirtschaft Internationales Management-BIM (Hochschule Bremen)

  + Bachelor of Sciences in Business Administration (University of North Carolina at Wilmington)