Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

 

     
  Consultes Secretaria (TiquetingUV) Cita prèvia i  CertificatsACCV Seu ElectrònicaUV
 
Secretaria virtual
 
 

 

Sol·licitud del Títol Universitari

Es pot sol·licitar a través de la Seu Electrònica Entreu.uv.es

 • No és necessari acudir a la secretaria de la Facultat..
 • El pagament del títol es realitza amb targeta de crèdit per passarel·la de pagament i l'estudiant obté el certificat d'haver abonat els drets per a l'expedició del títol en document pdf signat digitalment.

Retirada del Títol Universitari

A- Per l'interessat o interessada

 1. Rebrà la notificació que el seu títol està en la nostra Secretaria.
 2. Sol·licitarà hora a través del següent enllaç: https://links.uv.es/secretariafde/citaprevia
  Els horaris de recollida seran de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i dijous de 16 a 18 hores.
 3. Si necessites alguna consulta contacta a través del següent formulari o en el següent telèfon: 963 82 85 49.
 4. L'interessat o interessada acudirà a la secretaria de la facultat el dia i hora assignat amb cita prèvia i proveït de DNI en vigor o passaport i el resguard del depòsit del títol.

B.- Per persona diferent de l'interessat o interessada:
Mitjançant poder notarial expedit expressament per a la retirada del títol universitari oficial. Aportant la documentació:

 • DNI no caducat de l'autoritzat.
 • Fotocòpia del DNI no caducat de la persona que autoritza

Sol·licitud d'enviament del títol a una altra comunitat o estranger

L'interessat o interessada que residisca en altres comunitats autònomes o a l'estranger, podrà sol·licitar a la Delegació del Govern, Ambaixada o Oficina Consular de la seua residència, la tramitació del lliurament del títol universitari, que haurà de recollir en les seues oficines després del pagament de la taxa administrativa corresponent.
Procediment:
1.- Petició per instància electrònica a través de Seu Electrònica indicant:

 • Domicili de la Delegació o Subdelegació del Govern (altres Comunitats), Ambaixada o Consolat (altres països), on es desitja rebre el títol.
 • Dades de domicili, telèfon i correu electrònic perquè la Delegació o Ambaixada, una vegada arribe el Títol Oficial puga notificar-lo.

2.- Es farà arribar un rebut a l'estudiant per a abonar la taxa per enviament (15,00 € destí Espanya, 30 € destí Europa, 50 € destí reste països)
3.- S'enviarà el títol i l'interessat o interessada haurà de recollir-lo personalment en el lloc que haja sol·licitat.

Sol·licitud de duplicat per extraviament del Títol oficial

És imprescindible la publicació en el BOE d'un anunci d'extraviament a càrrec de l'interessat.

L'interessat o interessada sol·licita a través del següent formulari  un duplicat del títol extraviat. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de fotocòpia del DNI en vigor.

Una vegada realitzat per part de la Secretaria l'anunci provisional de l'extraviament en el BOE, se li enviarà a l'interessat la informació perquè puga continuar amb la tramitació. L'import de l'anunci és d'uns 100 euros. (segons taxes d'inserció del BOE).

L'anunci haurà d'estar publicat trenta dies hàbils. A partir de l'endemà que finalitze aquest termini, l'interessat enviarà l'extracte de l'anunci a través del formulari per a gestionar el rebut del depòsit del títol (27,34 euros). Una vegada s'adjunte la confirmació del pagament, se li enviarà el depòsit del títol que serà el seu títol provisional fins que reculla l'oficial.

Sol·licitud de duplicat del Títol oficial per deterioració / modificació de dades

L'interessat sol·licitarà cita prèvia per a presentar en Secretaria el títol deteriorat i fotocòpia del DNI en vigor.

En Secretaria, se li generarà un rebut de duplicat per modificació, l'import de la qual serà de 27,34 euros.

Una vegada adjunte la confirmació del pagament a través del formular ies farà el depòsit provisional del seu títol i es tramitarà el duplicat.

Taxes

Les taxes son fixades anualment mitjançant Decret del Consell.

Normativa aplicable