University of Valencia logo Logo Faculty of Economics Logo del portal

Sol·licitud del Títol Universitari

1.- Acudir l'interessat/a proveït del DNI o passaport en vigor, amb una fotocòpia de dit document.

2.- Abonar la taxa per Dipòsit de Titul que se li lliurarà i retornar el rebut pagat a la Secretaria juntament amb la documentació que se li haurà lliurat emplenada.
3.- Quan l'interessat/da no puga acudir personalment podrà autoritzar una altra persona, qui haurà de presentar:

  •  Full de representació, conforme al següent model.
  •  Fotocòpia del DNI de la persona representada.
  •  Identificació de la persona que fa la gestió.

Lliurament del Títol Universitari

1.- L'interessat rebrà notificació que el seu titul està a la nostra Secretaria.

2.- Acudir l'interessat/a proveït de DNI o passaport i del resguard del dipòsit del títol.

3.- En cas de no poder retirar-ho personalment i, d'acord amb l'Ordre de 8 de Julio de 1988 que desenvolupa els Reials decrets 185/1985 i 1496/1987 sobre Expedició i Lliurament de Títols Universitaris Oficials, haurà d'aportar els següents documents:

  •  Poder notarial expedit expressament per a la retirada del títol universitari oficial.
  •  DNI no caducat de l'autoritzat.
  •  Fotocòpia del DNI no caducat de la persona que autoritza.
     
 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy