University of Valencia logo Logo Faculty of Economics Logo del portal

Internal Regulations of the Faculty of Economics

Also of particular interest:

Informació sobre Riscos Laborals

Enllaç a vídeos tutorials

  1. Postura adequada en l'oficina. Hàbits de vida saludable
  2. Escola d'esquena
  3. Cura de la veu. Hàbits de vida saludables
  4. 9 Mesures per a previndre incendis
  5. Com actuar en cas d'intoxicació
  6. Com actuar en cas d'accident
  7. Com actuar en cas d'incendi
  8. Ús d'extintors
  9. Primers auxilis. Hàbits de vida saludables
  10. Riscos psicosocials en el treball. Hàbits de vida saludables

Annexos Facultat d'Economia

University of Valencia Regulations

The following is a list of University of Valencia legislation that regulates official degree programmes:

 ACGUV stands for Resolutions of the University of Valencia Governing Council (Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Valencia)