Universitat de ValènciaEstructura de Recerca Interdisciplinar de Lectura Logo del portal

DIVENDRES

(programa en pdf)

15:30h. Lliurament d’acreditacions i de documentació  

16:00h. Inauguració de les  Jornades

-Maruenda Bataller, Sergio, Vicedecano de Estudios. Facultad de Filologia

-Vicenta Doménech Pons, Subdirecció General de Formació del Professorat de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la GVA.

-Ladislao Salmerón González. Coordinador de la ERI Lectura (Universitat de València)

16:30h. Contextos i estàndards de Lectura Fàcil

-Lectura Fàcil i accessibilitat Cognitiva als centres educatius. Mercedes Belinchón. Universidad Autónoma de Madrid

-Norma Experimental UNE 153101 sobre Lectura Fàcil. Clara Delgado. Centre de Referència Estatal d’Autonomia Personal i Ajudes Tècniques-CEAPAT (IMSERSO).

-European Easy-to-Read Guidelines.  Soufiane El-Amrani y Guillaume Jacquinot.  Inclusion Europe (Bruselas, Bélgica).

-15  anys adaptant textos en català, castellà i euskera. Elisabet Serra i Eugènia Salvador. Associació Lectura Fàcil.

18:00h. Pausa café i exposició de materials

-Poster “Easy to Read subtitles: analysis of viewers’ perception”. Rocío Bernabé. Universidad Autónoma de Barcelona.

18:30h. Tallers paral·lels

-Taller “Creació textos en Lectura Fàcil” Blanca Mata, Lectura Fácil, Euskadi.

-Taller “Dinamització de clubs de Lectura fàcil” Manuela Olmedo. Lectura Fácil Madrid.

-Taller “És accessible aquest lloc web? Lectura Fàcil en llocs accessibles” Julio Abascal González. Egokituz (Laboratorio de Interacción Persona-Computador para Necesidades Especiales). Facultad de informática. Universidad del País Vasco.

-Taller: “Validación de texto en Lectura Fácil: ¿cómo hacer preguntas de comprensión?”. Ramiro Gilarbert e Ignacio Máñez. ERI Lectura. Universitat de València.

 

DISSABTE

 09:00h Necessitats i Experiències de Lectura Fàcil

-Mapa de Clubs de Lectura Fàcil en el territori espanyol. Elisabet Serra i Eugènia Salvador. Associació Lectura Fàcil.

-FA-CI-LI-TO, fent fàcil allò que és difícil.  Vicen Castillo/Blanca Barberá i grup de validadors de textos “Plena Inclusión” de València.

-Accessibilitat cognitiva a Internet per a persones amb discapacitat intel·lectual: dificultats, beneficis i riscos. Marcos Gómez i Esther Chiner. Universitat d’Alacant (València).

-La Lectura Fàcil als mitjans de comunicació. Fernando Illán. Revista “La nuestra”.

 10:00h La Lectura Fàcil en l’àmbit educatiu i ocupacional

-Projecte de foment de la Lectura Fàcil al centre ocupacional Rafalafena (Castelló). Carmen Guinot.  Instituto Valenciano de Acción Social (IVASS).

- Adaptació de textos acadèmics en l’escola inclusiva: Experiències de col·laboració entre Asindown i aules ordinàries. Nuria Calasanz y Susana Tébar. Asindown, València.

-Bones pràctiques en Lectura Fàcil en l’àmbit educatiu. CEFIRES de Inclusiva i Plurilingüisme. València.

-Facilitar la Lectura Crítica a Internet.  Ladislao Salmerón, Vicenta Ávila, Pablo Delgado i Inma Fajardo. ERI Lectura. Universitat de València.

11:00 h Pausa-café i exposició de materials en LF

11.30h Taula I+D+I- Investigació, Desenvolupament i Innovació en Lectura Fàcil: Contribucions per a la pràctica basada en l’evidència.

-Addressing individual differences between readers in text simplification/Abordar les diferències individuals entre lectors de textos simplificats.  Barbara Arfé. Universidad de Padua (Italia).

-Simplificació de textos per a lectors amb discapacitat intel·lectual. Avanços des de la psicolingüística. Inma Fajardo, Vicenta Ávila y Antonio Ferrer. ERI Lectura. Universitat de València.

-La “diversitat contextual” de les paraules com a facilitadora de la lectura. Eva M. Rosa,  Jose L. Tapia, Marta Vergara-Martínez, Manuel Perea.

-“Lectura Fàcil” més enllà de l’àmbit educatiu: podem facilitar la lectura dels senyals de trànsit durant la conducció? Javier Roca, Pilar Tejero, Beatriz Insa, Marina Pi y Ruth Lugo. ERI Lectura. Universitat de València.

- SIMPATICO: simplificació de textos per a les administracions públiques. Raúl Santos de la Cámara. Projecto H2020 Simpático, HI Iberia Ingeniería y Proyectos.

13:30 Tallers paral·lels

-Taller “Creació de textos en Lectura Fàcil”.  Elisabet Serra. Associació Lectura Fàcil.

-Taller “Dinamització de clubs de Lectura Fàcil”.  Manoli Olmedo. Lectura Fácil Madrid.

-Taller “¿Quina paraula és la més freqüent? Bases de dades de freqüència de paraules en castellà”. Manolo Perea, Marta Vergara y Ana Marcet. ERI Lectura. Universitat de València.

14:30h Conclusió: Accions de present i de futur de la Lectura Fácil

14.45h Cloenda de las jornades