Logo de la Universitat de València Logo Estructura de Recerca Interdisciplinar de Lectura Logo del portal

Equipament dels laboratoris de l'ERI Lectura

Equipament  

SMI-Eye Tracking Glasses

 • Seguidor de moviments oculars per al registre en entorns aplicats.

 • Permet l'estudi de la lectura durant la realització de tasques quotidianes (per exemple, comparar la lectura en tablet i paper, o analitzar la lectura de senyals de trànsit durant la conducció).

SMI-RED 250

 • Seguidor de moviments oculars que permet el registre en una pantalla d'ordinador.

 • S'utilitiza per a analitzar la lectura de diferents tipus de documents en el laboratori (per exemple, estudiar la lectura a Internet o comparar diferents tipus de textos).

SMI-RED-m

 • Seguidor de moviments oculars que permet el registre en una pantalla d'ordinador portàtil.

 • En ser més lleuger i portable, permet analitzar la lectura en estudis realitzats fora de laboratori (per exemple, en centres escolars).

Eyelink II

 • Seguidor de moviments oculars d'alta precisió.

 • Permet l'anàlisi de la lectura fins i tot a nivell subléxic (per exemple, efectes de translocació de lletres).

Brainvision

 • Sistema de registre fisiològic de l'activitat elèctrica cerebral (EEG).

 • Emprat per a l'estudi dels processos neurocognitius implicats en la lectura (per exemple, anàlisi de potencials evocats).

Biopac MP160

 • Sistema de registre de variables fisiològiques (per exemple, taxa cardíaca), utilitzat per a l'anàlisi de variables associades a la lectura (per exemple, càrrega cognitiva).

Carnetsoft driving simulator

 • Simulador de conducció utilitzat per a l'estudi de la lectura de senyals de trànsit.

 • Permet l'anàlisi de les dificultats lectors (per exemple, de les persones amb dislèxia) i l'estudi de factors per millorar la llegibilitat i comprensió dels senyals de trànsit.