Logo de la Universitat de València Logo Estructura de Recerca Interdisciplinar de Lectura Logo del portal

Carta de serveis

L'ERI de Lectura investiga i difon la recerca sobre la lectura en l'entorn paper i digital. Investiga des del reconeixement de paraules fins a la integració d'informació en documents múltiples, les dificultats que les persones experimenten en aquestes tasques o la promoció de la lectura literària. La seva recerca combina el rigor i la precisió experimental amb l'estudi de tasques aplicades o el desenvolupament de productes i tècniques per avaluar i millorar la competència lectora.

L'ERI de Lectura difon els resultats de les seves recerques en entorns científics i entre professionals i organismes interessats en la millora de la competència lectora de la població. Amb aquesta finalitat l'ERI de Lectura organitza unes Jornades anuals sobre Lectura i assessora a centres educatius, empreses i institucions.