Logo de la Universitat de València Logo Estructura de Recerca Interdisciplinar de Lectura Logo del portal

Presentació

L'ERI Lectura és una estructura de recerca creada en la Universitat de València per a promoure la recerca en lectura i difondre els resultats de recerca dels grups que la componen. Està formada per investigadors de reconegut prestigi internacional de les universitats de València, Salamanca, Oviedo, País Basc, Zaragoza i Barcelona. L'ERI Lectura ha desenvolupat productes tecnològics per a investigar, avaluar i millorar la competència lectora. L'ERI Lectura combina recerca de laboratori amb instrumental sofisticat d'anàlisi de processos lectors i recerca aplicada en situacions habituals de lectura. Les línies de recerca destacades són les següents:

  • Processos de lectura en idiomes alfabètics i no-alfabètics
  • Lectura en persones amb discapacitats
  • Dislèxia
  • Neuropsicologia de la lectura
  • Lectura en entorns tecnològics
  • Promoció de la lectura des de la web 2.0
  • Ensenyament de la competència lectora
  • Literatura, lectura i escriptura
  • Comprensió lectora i discapacitat intel·lectual i auditiva

L'ERI promou un programa de doctorat en Lectura i Comprensió en les universitats de Salamanca, Oviedo i València. L'ERI col·labora amb institucions, organismes i empreses dedicades a la lectura.