Logo de la Universitat de València Logo Experimenta Logo del portal

Pràctiques Disponibles

A continuació es troba una llista de les pràctiques disponibles, així com una breu descripció de les mateixes. Aquestes pràctiques són les que s'han considerat més adequades tenint en compte el programa de Física en 4º de l'ESO i en el batxillerat i la forma d'abordar els conceptes en aquest nivell educatiu

Títol Descripció Nivell
M1. Gràcies a l'enfonsament del Titnic podem tornar-nos ratpenats? Iniciació a la representació gràfica de moviments amb una anàlisi qualitativa i/o quantitatiu. 4º d' ESO
1º de Batxillerat
M2. En el cel i en la Terra: Satèl·lits, pilotes i meteorits en caiguda lliure. Determinació de l'acceleració de la gravetat en caiguda lliure d'una pilota de bàsquet. Estudi de l'energia dels rebots. Activitats complementàries 1º de Batxillerat
M3. Caiguda per rampes o el per què dels frens Moviment per un plànol inclinat (ski, skateboard, etc.). Determinació de l'acceleració en funció de l'angle del plànol i de l'acceleració de la gravetat. Conservació de l'energia. Activitats complementàries. 1º de Batxillerat
M4. A) Les bones vibracions: el pèndol El moviment oscil·latori. Detecció i representació del moviment d'un pèndol, detecció i representació del moviment d'una massa subjecta a un moll. Tots dos casos com a models senzills d'altres fenòmens físics. 1º i 2º de Batxillerat
M4. B) Les bones vibracions: el sistema massa-ressort El moviment oscil·latori. Detecció i representació del moviment d'un pèndol, detecció i representació del moviment d'una massa subjecta a un moll. Tots dos casos com a models senzills d'altres fenòmens físics. 1º i 2º de Batxillerat

Pràctiques Disponibles d'Òptica

A continuació es troba una llista de les pràctiques d'òptica disponibles, així com una breu descripció de les mateixes. Aquestes pràctiques són les que s'han considerat més adequades tenint en compte el programa de Física en el batxillerat i la forma d'abordar els conceptes en aquest nivell educatiu.

Títol Descripció Nivell
O1. Formació d'imatges amb lents. Estudi de les lleis de formació d'imatges: Lents convergents i divergents. Construcció d'un microscopi compost: Observació i mesura d'objectes de dimensions reduïdes. 2º de Batxillerat
O2. Introducció als fenòmens de difracció amb ones lluminoses. Obtenció i estudi dels patrons de difracció de diferents obertures: Escletxa senzilla, escletxa doble i xarxa de difracció. Determinació de la longitud d'ona d'un punter làser a partir dels patrons de difracció anteriors. Anàlisi del patró de difracció produït per un CD i un DVD. 2º de Batxillerat