Logo de la Universitat de València Logo Experimenta Logo del portal

Presentació

L'Aula Experimenta integra un conjunt d'iniciatives que estrenyen la relació universitat-secundària i dirigides a involucrar als estudiants i professors en un aprenentatge de la física més actiu, centrat l'observació dels fenòmens naturals,  l'experimentació, i la comprensió dels principis físics.

És un objectiu prioritari incentivar la curiositat i l'interès per tot el que ens envolta, transmetent les possibilitats que aporta el mètode científic per a comprendre la naturalesa i desenvolupar la tecnologia, a través d'activitats que resulten atractives i interessants i potencien el raonament i les relacions amb les altres ciències, la cultura i la societat en general.

Açò prepara als futurs ciutadans que han de desembolicar-se i prendre decisions sobre temes científic-tecnològics. I també desperta les vocacions científiques, afavorint una implicació futura en sectors lligats a l'alta tecnologia i la innovació, amb una preocupació especial per la integració de les dones en aquestes àrees.

Les iniciatives de l'Aula Experimenta han obtingut el Premi "Física en la Societat" del Concurs "Ciència en Acció", celebrat a Bilbao a l'octubre de 2013. (Més informació).