Logo de la Universitat de València Logo Experimenta Logo del portal

Maletes de Física disponibles

  1. Ondas estacionàries en cordes
  2. Inducció electromagnètica i mesura de camps magnètics
  3. Interferència i difracció de la llum
  4. Interferències d'ones acústiques
  5. Moviment de càrregues elèctriques en camps elèctrics i magnètics
  6. Estudi de moviments amb el Sonar
  7. Propagació d'ones acústiques
  8. Maleta d'òptica geomètrica: kit de lents planes amb suport magnètic
  9. Experiencies d'electrostàtica amb un generador Van de Graaff.
  10. Conservació del moment angular amb banqueta giratòria, peses i roda de bicicleta.