Logo de la Universitat de València Logo Experimenta Logo del portal

Qui som

Les iniciatives recollides a l'Aula Experimenta sorgeixen del Grup de Treball de Física “Arquimedes”, un grup obert i de caràcter mixt, constituït per professors de Secundària i professors de la Facultat de Física de la Universitat de València. Pot formar part del GTF Arquimedes qualsevol docent de física que desitge col·laborar per dur a terme en les iniciatives que acorda el propi grup. Si desitges formar part del grup, posa't en contacte amb nosaltres.

Des de la seva constitució en 1999, ens hem proposat incentivar i millorar l'ensenyament de la Física en l'Educació Secundària a través d'iniciatives dirigides a professors i alumnes, que resultin atractives i interessants, i que amplien els horitzons culturals dels estudiants afavorint la seva comprensió de la ciència i la tecnologia.

Conscients de la fragilitat a la qual està exposada la cultura científica en aquest moment i més concretament la seva expressió formativa en l'Educació Secundària, en particular de Física, ens proposem:

  • Fomentar una autèntica comprensió dels fenòmens naturals, fins i tot en els nivells més bàsics de la formació, fomentant el diàleg amb els estudiants i la formulació de raonaments i explicacions.
  • Incidir en l'ús de demostracions experimentals senzilles i en el treball experimental realitzat pels propis estudiants, amb una èmfasi en les anàlisis quantitatives, dirigits a conèixer i relacionar els fenòmens amb els models teòrics de la Física i valorar la seva capacitat predictiva.
  • Proporcionar formes alternatives i innovadores de presentació de conceptes, afavorint la seva relació amb els fenòmens quotidians i la tecnologia, i establint relacions entre els diferents camps de la ciència, la filosofia, la història de la ciència i altres aspectes de la cultura.

Pots ampliar la informació del grup i les seves iniciatives veient aquesta presentació en vídeo o llegint l'article publicat en la "Revista Española de Física" de la Reial Societat Espanyola de Física. Aquí pots accedir al CV del grup en pdf.