Logo de la Universitat de València Logo Experimenta Logo del portal

Característiques de les Sessions

Durada:

Una sessió de laboratori de tres hores per cada grup d'estudiants.

Nombre màxim d'estudiants:

El nombre màxim d'estudiants per grup en l'Aula Experimenta és de 16. Les pràctiques es realitzen per parelles. Tots els estudiants poden realitzar la mateixa pràctica simultàniament i compten amb el mateix dispositiu experimental.

Objectiu de les sessions:

- Dur a terme un treball coordinat entre professorat de secundària i d'Universitat, planificant de forma conjunta la impartició d'alguns temes del curriculum i la seua relació amb experiències de laboratori adequades i adaptades als nivells de l'estudiantat. 

- Motivar a l'estudiantat de secundària cap al treball experimental, realitzant experiències que contribuïsquen a millorar la seua comprensió de conceptes fonamentals a través de l'observació i mesura de fenòmens i discussió dels resultats, en relació amb els continguts estudiats en classe.

Programa de la sessió experimental:

- Primera part: explicació introductiva realitzada pel professorat de la facultat i completada amb una contextualització històrica, referències a aplicacions i demostracions experimentals senzilles que ajuden a percebre la importància dels fenòmens en multitud de situacions quotidianes o aplicacions tecnològiques.

- Segona part: l'alumnat realitza les pràctica spor parelles i amb la supervvisión conjunyeix del professorat de secundària i d'universitat, seguint un guió simplificat que els permeta comprendre els fenòmens i el poder predictiu dels modelsofísics.

Els guions estan adaptats al nivell de l'estudiantat i sovint comencen amb una part més qualitativa que permet observar i comprendre millor els fenòmens, seguida per altres més centrades en la mesura i en l'anàlisi quantitativa dels resultats. Tot el treball es pot realitzar en la mateixa sessió, encara que alguns apartats es poden completar de tornada al centre.

Els materials (guions) de les práctiques es troben disponibles en l'aula virtual de la UVEG, comunitat "Ven a l'aula Experimenta". Si no recordes la teua contrasenya pinxa aqui