Logo de la Universitat de València Logo Experimenta Logo del portal

Preparació i Conclusió de les Sessions

Preparació de la Sessió

El professorat que participen en les sessions amb el seu alumnat ha d'acudir a una reunió inicial per a concretar el calendari i repasar les pràctiques que realitzaran. En l'Aula de Física, l'homogeneïtat dels muntatges permet conèixer amb gran detall el contingut de cada pràctica, i doncs seran més eficaços a l'hora d'ajudar als seu alumnat durant la sessió de treball.

D'altra banda, també és molt important que el professorat prepare o repasse amb els estudiants i estudiantes, aspectes bàsics relacionats amb la pràctica, utilitzant alguna hora de classe de física anterior a la sessió.

Conclussió de la Sessió i ENQUESTA

A fi d'avaluar l'experiència, s'ha preparat aquesta enquesta on-line perque els estudiants l'emplenen després de la sessió.

L'elaboració de les conclusions i els comentaris crítics sobre els resultats (en base als models teòrics) són aspectes centrals del mètode científic als quals es concedeix gran importància: de tornada als centres de secundària es comentaran les conclusions i el treball dels alumnes serà avaluat i incorporat a la nota final de la matèria.