Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Farmàcia Logo del portal

La Junta de Centre és l'òrgan màxim de representació, decisió i control del centre.

Acords

  • Aprovació del calendari acadèmic de la Facultad per al curs 2022-23 (JC 07/04/2022)
  • Renovació de les Comissions del Centre per al curs 2022-23 (JC 07/04/2022)
  • Informe de la composició de la Comissió de Coordinació de Mobilitat del Centre (JC 29/11/2013) 
  • Composició de la CAT del Grau de Farmàcia (JC 28/10/2009)
  • Composició de la CAT del Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments i del Grau de Nutrició Humana i Dietètica.(JC 28/10/2009)
  • Composició de les Subcomisions Permanents de les CATs del Centre.(JC 28/10/2009)
  • Aprovació del Perfil d'Ingrés dels Estudiants de les titulacions del Centre i dels objectius del programa formatiu de la titulació de NHD per al Sistema Informàtic de Garantia Interna de Qualitat (SIGIC). (JC 27/01/2011)