Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació Logo del portal

Informació general sobre les pràctiques formatives

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants i supervisada per un tutor de l'empresa o institució on es desenvolupa i per un tutor acadèmic de la Universitat de València. Té com principal objectiu permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica afavorint, al mateix temps, l'adquisició de competències que els preparen per a l'exercici d'activitats professionals, faciliten la seua ocupació i fomenten la seva capacitat d'empreniment.

La Universitat de València considera les pràctiques externes com una metodologia important i necessària en l'aprenentatge i preparació dels seus estudiants i, al mateix temps, de vinculació amb la societat, i disposa d'un reglament propi que les regula. Per cada centre universitari existeix una comissió de pràctiques que té, entre unes altres, la missió de promoure i de supervisar acadèmicament les pràctiques formatives.

Existeixen dos tipus de pràctiques: curriculars i extracurriculars. Les pràctiques curriculars es configuren com activitats acadèmiques integrades en el pla d’estudis del qual es tracte (graus i postgraus), que es corresponen amb un mòdul, matèria o assignatura.

Per una altra banda, les extracurriculars són aquelles que els/les estudiants/es poden realitzar amb caràcter voluntari durant el seu període de formació (graus i postgraus) i que, encara tenint el mateix fi que les pràctiques curriculars, no formen part del pla d’estudis.

Presentació Pràctiques extracurriculars 2023-2024

Correspon a ADEIT, Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València,  sota la direcció de la Vicerectora d'Estudis i Política Lingüística, la Vicerectora de Postgrau i la Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació, l'organització, planificació i gestió de les pràctiques externes dels estudiants de la Universitat de València.

Podeu trobar més informació a la pàgina www.adeituv.es/practicas-solicitar-extracurriculares/