Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Certificats

Per a l'obtenció de certificats disposeu de dues vies: 

1. Per la Seu electrónica: a través de l'ENTREU es podrà accedir a la informació, serveis i tràmits electrònics de l'Administració de la Universitat de València. L'estudiantat pot, entre d'altres, obtenir certificats de matricula, d'assegurança escolar i taxes de matrícula.

2. Personant-se en la Secretaria:  (consultes certisfftic@uv.es)

  • La persona interessada o autoritzada a d'acudir a la Secretaria en horari d'atenció al públic.
  • Depenent del certificat comporta o no pagament d'una taxa: Certificats de renovació de la condició de familia nombrosa, de taxes de matrícula, d'assegurança escolar, d'estar matriculat (sense taxa), certificat acadèmic d'estudis (amb taxa).
  • Abonar la taxa per la certificació, si escau, que se li lliurarà i retornar el rebut pagat a la Secretaria juntament amb l'imprès de sol·licitud.
  • Una vegada realitzat allò descrit i en el termini de cinc dies podrà retirar de la Secretaria la certificació corresponent per al que haurà d'aportar: rebut pagat i DNI (passaport, carnet de conduir, carnet d'estudiant). Si no pot acudir personalment podrà autoritzar una altra persona sempre que presente full de representació, fotocòpia del DNI de la persona representada i identificació de la persona que fa la gestió.
Procés Acció  Documentació Instància
Certificat acadèmic de notes (Grau i Màster)

Certificats

Abonar la taxa, si procedeix, i retornar el rebut pagat a la Secretaria juntament amb l'imprès de sol·licitud.

 

"ENTREU"

Certificat de matrícula (Grau i Màster)    

"ENTREU"

Acreditació del pagament de la quota de l'assegurança escolar (Grau i Màster) Informació  

"ENTREU"

Certificat de taxes de matrícula (Grau i Màster) Informació  

"ENTREU"

Avaluació curricular per compensació (Grau) Reglament sobre avaluació curricular dels estudiants de grau de la Universitat de València per compensació de qualificacionsACGUV 108/2017.
  • Sol·licitud després convocatòria avançada (del 15 d'octubre al 15 de novembre de 2020)
  • Sol·licitud 1ª convocatòria assignatures primer quadrimestre: del 1 de febrer al 1 de març de 2021
  • Sol·licitud 1ª convocatòria assignatures segon quadrimestre i annuals, i segones convocatòries de totes les assignatures :del 15 de juny al 31 de juliol de 2021

"ENTREU"

Anulació de matrícula per causes de força major (grau i màster) Sol·licitud anul·lació amb devolució de taxes
  • Fins el 31 de desembre de 2020
 
Sol·licitud anul·lació assignatures 1er semestre i anul.lació total
  • De l'1 d'octubre al 10 desembre de 2020
Sol·licitud anul·lació assignatures 2on semestre i anul·lació total
  • De l'1 de novembre de 2020  al 15 de maig de 2021
Reconeixement  i transferència de crèdits (Grau i Màster)

Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits)

Reglament de Reconeixement acadèmic per la participació en Activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Directriu de la Comissió d’Estudis de Postgrau per al reconeixement de crèdits (Màster)

Instruccions per a sol·licitar el reconeixement de pràctiques per experiència professional o laboral.

 

 

 

 
Certificat de capacitació lingüística:

Aquest certificat està subjecte a taxes administratives.

El termini de lliurament: s'informarà en Secretaria en el moment de la sol•licitud.