Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

El funcionament de RàdioFiltracom es regeix pel Reglament de la FFTiC, aprovat per la Junta de Centre. En ell s’estableix que la ràdio compta amb una persona responsable de la direcció i un comité de direcció. Aquest té quatre integrants, en representació del Deganat, la direcció de la ràdio, i dos docents en representació dels graus de Comunicació audiovisual i Periodisme.

 

  Nom i Cognom Categoria Email
Direcció  Adolfo Carratalá Ajudant doctor Adolfo.Carratala@uv.es
Representació de Deganat Dolors Palau Vicedegana de Comunicació i Participació Dolors.Palau@uv.es
Representació dels graus de Comunicació Audivisual Manuel de la Fuente Professor de Universitat

Manuel.delaFuente@uv.es 

Representació dels graus de Periodisme Francesc Martínez Catedràtic de Universitat

Francesc.Martinez@uv.es