Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

MATRICULA curs 2023-2024 

La matrícula de tots els cursos en graus i màsters és online
 

  1. Nou ingrés: Matrícula estudiants Grau primer curs.                                               
  2. Telèfons de suport a la matrícula (NO problemes informàtics)96 386 44 24// 96 398 37 24// 96 398 36 80 //96 398 37 25 // 96 3983725 // 96 398 37 21  //
  3. Matrícula Grau resta de cursos (segon i posteriors)
  4. Matrícula Màsters
  5. Calendarí General de Processos.
  6. Preguntes freqúents (preguntas frecuentes)

  7. Problemes comúns (problemas comunes)

  8. Documentació per fer la matrícula

Ver un simulacro de matrícula

 

Procediment

LLoc

Data

Normativa / 

+informació

Matrícula 1er curs

 

Matrícula 1er curs

 

 

Informació important abans de la matrícula

Assemblees virtuals 

 

Instruccions de matrícula

Reglament de matrícula UV

Horaris i exàmens

Comprovació cita de matrícula

Consulta la teua cita de matrícula

Resultats preinscripció

Resultats preinscripció:

Fase ordinària: 14 juliol 2023

 

--

Matrícula (solament de forma telemàtica)

On-line:

Portal Serveis Estudiants UV

Fase ordinària:

18 juliol --Grau Educ. Social

19 juliol--Grau Filosofia

20 juliol-- Grau de Pegagogia


Manual d'ajuda

Horaris

(Consulteu-los abans de matricular-vos)

Reglament de matrícula

Decret Taxes (pendent publicació)

Normativa de permanència
 

 

Crides llista d'espera

Les crides no seran presencials (a travès de programa informàtic es procedirà a l'assignació de vacants)


Comunicació a l’interessat des del Servei d'estudiants)

1ª Crida: 24 juliol de 2023

Matrícula online: 25 juliol de 2023

+ informació

Manual d'ajuda

2ª Crida: 26 juliol  de 2023

Matrícula online: 27 de juliol 

3ª Crida: 28 juliol de 2023

Matrícula on line: 31 juliol 2023

Entrega documentació de matrícula

 

Es farà on-line

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/login?idform=EST_EDM

(Ver como se hace)

A partir de la matricula

+ informació

Ordre domiciliació bancaria

Emissió de carnet universitari

 

 

+ informació

Matrícula a temps parcial

(entre 24 i 35 crèdits)

Sol·licitud per:

Seu Electrònica UV -ENTREU

1r curs:

Del 17 de juliol al 30 de setembre de 2023

Reglament matrícula (art.7 i 8)

Modificació matrícula

(ampliació, reducció o canvi assignatures/grups)

Sol·licitud

Descarregar, emplenar (llegir previament Informació) i envieu per correu electrònic a :

filoonline@uv.es

Fase1:Presentades des del 20 juliol fins 2 setembre---resoltes abans d´inici del curs

Fase2: des de 4 de setembre fins 15 setembre---resoltes abans del 7 d´octubre

Informació

Inici de les classes

 

11 setembre de 2023

 

Reconeixement / convalidació de crèdits

Descarregar, emplenar (llegir previament Informació) i envieu per correu electrònic a :

filoonline@uv.es

Sol·licitud

Del 20 juliol fins 15 setembre 2023

(Practiques abans 4 setembre)

Normativa

Anul·lació de matrícula per causes de força major

 

Sol·licitud anul·lació amb devolució de taxes:

Seu Electrònica UV -ENTREU- 

Fins al 30 de desembre de 2023

+ informació

Reglament de matrícula (art.18)

Sol·licitud anul·lació assignatures

1r semestre

Seu Electrònica UV -ENTREU- 

De l'1 d'octubre al 15 de desembre de 2022

 

Sol·licitud anul·lació assignatures

2n semestre i anul·lació total

Seu Electrònica UV -ENTREU-

Matrícula 2n curs i posteriors

Preparació matrícula

Preparamat:

Portal Serveis Estudiants UV

Des de l'1  al 16 juliol de 2023

--

Comprovació cita de matrícula

Secretaria Virtual UV

Portal Serveis Estudiants UV

Ordenació de matrícula:

17 de juliol de 2023

--

Matrícula (solament de forma telemàtica)

Portal Serveis Estudiants UV

Del 20 al 28 de juliol de 2023

Manual d'ajuda

Horaris (consulteu-los)

Reglament de matrícula

Decret Taxes (pendent publicació)

Normativa de permanència

Modificació de matrícula (sol·licitud d'ampliació, reducció o canvi
d´assignatures/grup)

 

Instància

Descarregar, emplenar (llegir previament Informació) i envieu per correu electrònic a :

filoonline@uv.es

Durant període de matrícula

fins  el 17 setembre

Información

Matrícula a temps parcial

(entre 24 i 35 crèdits)

Sol·licitud :

Seu Electrònica UV -ENTREU-

Del 3 fins 17 de juliol de 2023

Reglament de matrícula (art.7 i 8)

Inici de les classes

 

11 de setembre 2023

 

Admissió per canvi d'estudis universitaris oficials espanyols o estrangers

Sol·licitud:

Seu Electrònica UV -ENTREU

(procediment "Admissió per canvi d'estudis universitaris oficials espanyols o estrangers")

Del 3 al 21 juliol 2023

Informació

Resolució (data i hora matrícula)

Reconeixement / convalidació de crèdits

Descarregar, emplenar (llegir previament Informació) i envieu per correu electrònic a :

filoonline@uv.es

Sol·licitud

Del 20 juliol fins 15 setembre 2023

(Practiques abans 4 setembre)

Normativa

Reanudació d'estudis

(Sol·licitud de data de matrícula de estudiants NO matriculats anys anteriors)

Sol·licitud:

Seu Electrònica UV -ENTREU

(procediment "Sol·licitud cita de matrícula per reanudació d'estudis")

Del 15 de juny fins 13 de juliol de 2023  

Avançament de convocatòria

Sol·licitud:

Seu Electrònica UV -ENTREU

(procediment "Avançament de convocatòria 2020-21")

Des de 20 fins 31 juliol de 2023

 

+ informació 

(normativa)

Anul·lació matrícula per causes de força major

Sol·licitud anul·lació amb devolució de taxes

Seu Electrònica UV -ENTREU- 

Fins el 30 de desembre de 2023

+ informació

Reglament de matrícula (art.18)

Sol·licitud anul·lació assignatures 1r semestre

Seu Electrònica UV -ENTREU- 

De l'1 d'octubre fins 15 desembre de 2022

Sol-licitud anul·lació assignatures

2semestre i anul·lació total

Seu Electrònica UV -ENTREU- 

 

Matrícula Màsters

Informació sobre els Màsters de la Facultat

 

 

 

Preinscripció

FASE ORDINARIA:

De l´15 de febrer fins el 12 de juny de 2023

Consulta: 

Màsters Universitat de València (uv.es)

FASE EXTRAORDINARIA:

Del 20 de juliol fins al 4 de setembre de 2023

Llistat admesos

1ª ORDINARIA:

11 de juliol de 2023

 

2ª EXTRAORDINARIA:

20 de setembre de 2023

Matrícula

(de forma telemàtica)

1ª ORDINARIA:

Del 12 al 20 de juliol de 2023

Automatrícula des del 

Portal Serveis Estudiants UV

Reglament matrícula

Decret Taxes (pendent publicació)

 

2ª EXTRAORDINARIA:

Del 21 al 25 de setembre de 2023

Llista d'espera

FASE ORD.(1ªlista espera): 24 de juliol de 2023

Automatrícula: 25 de juliol de 2023

Automatrícula des del 

Portal Serveis Estudiants UV

 

 

FASE ORDINARIA

(crida telefònica)

26  de juliol 2023

FASE EXTRAORDINARIA

(crida telefònica)

26,al,28 setembre 2023

Matrícula a temps parcial

(entre 24 i 35 crèdits)

Seu Electrònica UV -ENTREU

(procediment "Sol·licitud matrícula a temps parcial")

Des del 12 de juliol al 30 de setembre de 2023

Reglament matrícula (art.7 i 8)

Anul·lació de matrícula per causes de força major

Sol·licitud anul·lació amb devolució de taxes:

Seu Electrònica UV -ENTREU- 

Fins al 30 de desembre de 2023

+ informació

Reglament de matrícula (art.18)

Sol·licitud anul·lació assignatures

1r semestre

Seu Electrònica UV -ENTREU- 

De l´1 d'octubre al 15 desembre de 2022

Sol·licitud anul·lació assignatures

2n semestre i anul·lació total

Seu Electrònica UV -ENTREU-