• secretaria
 1. Data i lloc de matrícula
 2. Com matricular-te
 3. Documentació que cal adjuntar
 4. Preu de la matrícula
 5. Ajudes a l'estudi
 6. Pagament de la matrícula
 7. Ajuda

1. Data i lloc de matrícula

La matrícula és a partir del 18 de juliol de 2017 si has sigut admés en la preinscripció. 

Per millorar l'organització del procés de matrícula, cada estudiant admés ha sigut citat en un dia i hora concrets, ordenats en funció de la qualificació obtinguda per a cada quota d'admissió. Pots conèixer la teua cita prèvia a través de la pàgina web de la Universitat a partir del 18 de juliol.

És molt important que acudisques a les reunions informatives organitzades pels centres per a la titulació en què hages estat admès.

Has d'acudir el dia i l'hora assignats al lloc habilitat pel centre en què has obtingut plaça. Trobaràs més informació al respecte en l'apartat corresponent al teu centre.

2. Com matricular-te

La matrícula s'ha de formalitzar en el lloc, dia i hora assignats, per mitjà d'una aplicació informàtica que et permet fer tots els tràmits administratius per a formalitzar la matrícula d'aquest curs.

Abans d'acudir a la cita, hauràs de consultar en la pàgina web del centre els horaris de les assignatures per planificar amb antelació les teues preferències, tenint en compte que, com els grups tenen una capacitat limitada, és possible que no trobes plaça en alguna matèria, per la qual cosa és convenient tenir alguna alternativa prevista.

En acabar la matrícula, obtindràs un usuari i contrasenya perquè pugues accedir als serveis de la Universitat, al Portal de l'Alumne, i al teu correu electrònic, on se te comunicaran les dades de matrícula i posteriors notificacions.

Posteriorment, des del Portal de l'Alumne podràs accedir per realitzar modificacions dins del termini establert.

Tens la possibilitat de matricular-te a temps parcial, sol·licitant-ho el mateix dia de la matrícula i per causes degudament justificades (art. 11 del Reglament de Matrícula de la Universitat). En aquest cas, sols podràs matricular-te de entre 24 i 36 crèdits, i en alguns casos de l'itinerari marcat pel centre en aquest supòsit. Durant els primer dies de setembre rebràs la Resolució del centre d'acceptació o denegació d'aquesta matrícula.

És convenient que et familiaritzes amb aquesta aplicació abans d'acudir a matricular-te. Per a fer-ho, pots veure una presentació multimèdia que et facilitarà la tasca.

3. Documentació que cal adjuntar

Has de portar el dia de la matrícula:

 • DNI, NIE o passaport (original i còpia).
 • La fotografia es realitzarà al centre en el moment de la matrícula, sols caldrà aportar-la  si no vas a matricular-te personalment.
 • Ordre de domiciliació del pagament de la matrícula degudament emplenada.
 • Documentació acreditativa de la situació acadèmica d'accés (original i còpia)
  • PAU: qualificacions de les PAU i títol de Batxiller o dipòsit del mateix
  • CFGS: títol de Tècnic especialista o dipòsit del mateix i certificat oficial de notes
  • Estrangers: credencial per a l'accés expedit per la UNED i qualificacions de les PAU (estudiants UE) o convalidació del batxillerat i qualificacions PAU (estudiants de fora de la UE)
  • Titulats universitaris: titol universitari o dipòsit del mateix
  • Majors de 25, 40 i 45: certificat de la superació de la prova d'accés
  • Universitats fora Comunitat Valenciana: justificant de pagament dels drets de trasllat

Nota: Per a tota aquesta documentació s'haurà d'aportar l'original i una fotocòpia per a la seua verificació. Si la credencial de la UNED té caràcter provisional, tindrà fins el 13 d'otubre per a entregar la definitiva, en cas contrari es procedirà a anul.lar la matrícula.

 • Si és el cas, documentació acreditativa de les situacions especials d'accés:
  • Reconeixement dels grau de discapacitat (sols per estudiants de fora de la Comunitat Valenciana)
  • Fotocòpia del Butlletí Oficial de Publicació de la condició d'esportista d'èlit o d'alt nivell
 • Si és el cas, certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals que expedeix el Ministeri de Justícia.
 • Si és el cas, documentació acreditativa del dret a l'exempció de taxes de matrícula (original i còpia)
  • Sol·licitants de beca
  • Membres de família nombrosa: títol en vigor
  • Víctimes del terrorisme: acreditació de la condició
  • Persones amb discapacitat: sols estudiants de fora de la Comunitat Valenciana
  • Matrícula d'Honor en segon de batxillerat o amb premi extraordinari en el Batxillerat: certificat de l'Institut

4. Preu de la matrícula

El preu de la teua matrícula es calcula en funció del nombre de crèdits matriculats i del preu que tenen. La quantia dels preus públics es regula cada any amb un decret de la Generalitat Valenciana que es publica en el DOCV per al curs acadèmic corresponent.

Si vols consultar els preus públics per al curs 2017/2018.

Els conceptes que abones en la matrícula són:

 • Obertura d'expedient
 • Certificat acadèmic oficial, si accedeixes amb proves d'accés a la universitat realitzades a la Comunitat Valenciana. Si les has superades en una altra comunitat autònoma, has d'abonar-ho en la universitat d'origen.
 • Assegurança escolar obligatòria per a alumnes menors de 28 anys.
 • Carnet universitari

5. Ajudes a l'estudi

Des d’aquesta pàgina pots accedir a totes les beques i ajudes ofertades pel Ministeri d’Educació, la Generalitat Valenciana, la Universitat de València i altres entitats que oferten préstecs i ajudes al estudiantat universitari.

6. Pagament de la matrícula

L'emissió dels rebuts depèn de la modalitat de pagament i del tipus de fraccionament indicat per l'estudiant en el moment de la matrícula, per tant, es pot sol·licitar:

 • Pagament per domiciliació bancària. Els períodes establerts per a l'emissió i pagament de rebuts del curs 2017-2018 són:
 1. Pagament únic, la primera setmana d'octubre de 2017.
 2. Fraccionament en 2 pagaments, la primera setmana dels mesos d'octubre de 2017 i febrer de 2018. 
 3. Fraccionament en 6 pagaments, la primera setmana dels mesos: octubre, novembre i desembre de 2017; gener, febrer i març de 2018
 • Pagament amb targeta de crèdit: els rebuts es cobraran en els mateixos períodes que el pagament domiciliat i l'estudiant haurà d'efectuar el pagament a partir de la data d'emissió del rebut mitjançant la plataforma de pagaments en línia de la UV, en un termini no superior a 7 dies.

Per als estudiants de postgrau amb matrícula el mes d'octubre, l'emissió de rebuts es retardarà 1 mes respecte a la planificació anterior. 

A tots els estudiants se'ls emetrà el rebut per al cobrament de les taxes administratives i l'assegurança escolar, fins i tot si s'ha sol·licitat beca abans de l'emissió dels rebuts.

En cas de que et deneguen la beca, s'emetrà un rebut per les taxes que no s'hagen cobrat. Si has optat pel fraccionament en 6 terminis, es regularitzarà l'import corresponent en els terminis pendents de vèncer (menys de 6).

Caldrà tenir en compte els terminis que es publicaran per a evitar l'anul·lació de la matrícula per impagament.

Pe a més informació clica ací

7. Ajuda

Automatrícula 2017. Manual d'ajuda per a estudiants de nou ingrés.

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies