Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Física Logo del portal

Instruccions per al registre d'investigadors visitants estrangers

La Universitat de València podrà rebre investigadors visitants estrangers que realitzen una estada docent o investigadora de caràcter temporal.

Hauran de comptar amb la invitació del personal docent i investigador (d'ara en avant PDI) de la Universitat de València que els aculla, que haurà de seguir les instruccions que es mostren a continuació.

Amb la finalitat que la Universitat de València tinga coneixement dels investigadors visitants que es troben en les seues dependències i que el seu PDI dispose d'un canal adequat per a comunicar les estades dels seus investigadors convidats, s'ha establit el procediment de registre d'investigadors visitants estrangers que es detalla a continuació.

Duració de les estades

Només seran objecte de registre les estades que tinga una duració superior a 15 dies.

Formulari de sol·licitud

  1. Descarregar el formulari de sol·licitud i emplenar pel PDI acollidor.
  2. Llegir el Document d'Ajuda.
  3. Accedir al següent enllaç i seguir les instruccions del “Document d'Ajuda”.
  4. Enviar la sol·licitud i descarregar el justificant d'enviament.

Si es necessita ajuda amb la sol·licitud, es pot contactar amb training@uv.es

Termini de presentació

El registre estarà obert tot l'any.

El PDI de la Universitat de València que aculla a un investigador visitant, haurà d'emplenar el formulari de sol·licitud amb una antelació de 15 dies naturals respecte a la data d'incorporació de l'investigador visitant a la Universitat de València.