Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Fisioteràpia Logo del portal

El Treball Final de Grau de la Facultat de Fisioteràpia és una assignatura anual de quart curs de grau, de caràcter obligatori i amb una càrrega de treball per a l'estudiant de 8 ECTS. L'estudiant ha d'integrar els continguts formatius rebuts durant la Titulació, així com les competències adquirides en la mateixa per a elaborar i defensar davant un Tribunal, un treball que complisca amb les directrius del mètode científic.


Un Treball Fi de Grau (TFG) és un treball original en el qual l'estudiant tracta un tema referent als estudis en què vol graduar-se. Ha de ser un projecte orientat al desenvolupament d'una investigació, una intervenció o una innovació en el camp professional. Ha de ser el treball més elaborat i concret realitzat per l'estudiant al llarg de la seua carrera i es converteix per això en un ELEMENT CLAU DEL CURRÍCULUM amb una funció important en l'avaluació del seu grau. Elaborar un TFG suposa localitzar un tema concret, recopilar documents sobre aquest tema, posar en ordre els seus continguts, tornar a revisar el tema partint de zero a la llum de la informació recollida i donar forma a tots els coneixements anteriors. El resultat final ha de mostrar pensament crític, aportar originalitat, innovació i creativitat i seguir un plantejament metodològic rigorós.


A principi de curs, a tot l'estudiantat matriculat del TFG se'ls assigna un/a tutor/a (professor/a del Departament de Fisioteràpia) que serà el/la responsable de la tutela i direcció del treball durant tot el procés d'elaboració. L'assignació es publicarà en Documents de l'assignatura, a principi de curs. Ha de quedar clar des del principi que EL TREBALL L'HAN DE FER ELS/LES ESTUDIANTS/ES i la missió del tutor/a és orientar-los i tutelar-los.