Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Geografia i Història Logo del portal

Adaptacions

Instruccions per demanar l'adaptació de la llicenciatura al grau

Procediment:

a) Tots els alumnes interessats en adaptar-se han de sol.licitar-ho per: Seu electrònica UV - Tràmits- Estudiants -  Sol·licitud cita de matrícula per reanudació d’estudis- (annexant instancia i taula NO AUTOMÀTICA)

 del 15 de juny al 13 de juliol.

 b) Consultar les taules d'adaptació específiques de cada titulació, d'acord amb les especificacions dels documents verifica de cadascuna de les titulacions i els acords de les respectives Comissions Acadèmiques de Títol ( CAT’s):

1-Taula automàtica

2- Taula No automàtica: l'estudiant ha de triar segons la taula No automàtica, les assignatures superades que NO estan en la taula automàtica i presentar/pujar la sol•licitud en Seu electrònica UV - Tràmits- Estudiants -  Sol·licitud cita de matrícula , en el termini establert. La instància i la taula s'annexaran per la Seu electrònica UV al fer la sol·licitud de matrícula per reanuadió d'estudis: Instància i taula a triar (més a baix) segons la titulació.

 

IMPORTANT

Els estudiants que sol.liciten l'adaptació en els terminis establerts, hauran de matricular-se en la data assignada enviada per la UV, aquesta apareixerà o serà comunicada per el  Seu electrònica UV o per SMS.

 


TAULES D'ADAPTACIÓ PLA 2000

Titulacions - Pla 2000 Taules Adaptacions a Grau
Llicenciatura en Història a Grau en Història

Instància de sol.licitud d'adaptació

Instància de sol·licitud d'adaptació 6 crèdits lliure elecció

Taula automàtica

Taula sol.licitud d'assignatures NO AUTOMÀTIQUES

Pla d'estudis de Grau en Història

Llicenciatura en Història de l'Art a Grau en Història de l'Art

Instància de sol.licitud d'adaptació

Instància de sol·licitud d'adaptació 6 crèdits lliure elecció

Taula automàtica

Taula sol.licitud d'assignatures NO AUTOMÀTIQUES

Pla d'estudis de Grau en Història de l'Art

Llicenciatura en Geografia a Grau en Geografia i Medi Ambient

Instància de sol.licitud d'adaptació

Instància de sol·licitud d'adaptació 6 crèdits lliure elecció

Taula automàtica

Resolucions d'assignatures optatives NO AUTOMÀTIQUES

Pla d'estudis de Grau en Geografia i Medi Ambient

Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació a Grau en Informació i Documentació

Instància de sol.licitud d'adaptació

Instància de sol·licitud d'adaptació 6 crèdits lliure elecció

Taula automàtica

Resolucíons d'assignatures Optatives NO  AUTOMÀTIQUES

Pla d'estudis de Grau en Informació i Documentació

 


 

TAULES D'ADAPTACIÓ PLA 1993/1996

Titulacions - Pla 1993-1996 Taules Adaptacions a Grau
Llicenciatura en Història (Pla 1993) a Grau en Història

Instància de sol.licitud d'adaptació

Resolució d'assignatures troncals/obligatòries i optatives

Pla d'estudis de Grau en Història

Llicenciatura en Història de l'Art (Pla 1993) a Grau en Història de l'Art Instància de sol.licitud d'adaptació

Resolució d'assignatures troncals/obligatòries/optatives

Pla d'estudis de Grau en Història de l'Art

Llicenciatura en Geografia (Pla 1993) a Grau en Geografia i Medi Ambient Instància de sol.licitud d'adaptació

Resolució d'assignatures troncals/obligatòries

Resolucions d'assignatures optatives 

Pla d'estudis de Grau en Geografia i Medi Ambient

Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació (Pla 1996) a Grau en Informació i Documentació

 

Instància de sol.licitud d'adaptació

Resolució d'assignatures troncals/obligatòries/optatives

Pla d'estudis de Grau en Informació i Documentació

 

TAULES D'ADAPTACIÓ DEL PLA 1973:

Instància de sol.licitud d'adaptació