Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Geografia i Història Logo del portal

Qualitat

Política de qualitat i objectius

La Facultat de Geografia e Història està implementant un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC), elaborat per l'Unitat de Qualitat seguint les directrius del Programa AUDIT.
El SGIC, té la finalitat de gestionar sistemàticament la garantia de qualitat de tots els seus programes formatius; en aquest marc i sent conscients que s'ha de consolidar una cultura de la qualitat, el centre va aprovar el passat 25 de novembre de 2013 el document on apareix reflectida la Política i Objectius de qualitat coneguts i accessibles públicament.

Manual de Qualitat

Document de la política de qualitat i objectius

Membres de la Comissió