Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Geografia i Història Logo del portal

Ajudes per afavorir la promoció de les activitats d'intercanvi acadèmic, el foment d'accions de coordinació, o la realització de projectes conjunts del personal de la Universitat de València amb les institucions d'educació superior amb les quals la Universitat de València té subscrit un conveni marc de col·laboració.

Llistat d'universitats amb conveni marc per països


 

Resolució de concessió d'ajudes i de llista d'espera

Convocatòria d'ajudes de mobilitat per conveni marc per al personal de la Universitat de València 2024

Publicació al Tauler d'Anuncis de la Universitat de València

NOTA: les ajudes adjudicades esgoten el pressupost per al 2024. Atès el nombre elevat de sol·licituds que ja formen la llista d'espera, les noves sol·licituds que es presenten a partir de la publicació de la Resolució de concessió és molt difícil que puguen obtindre l'ajuda.

Termini de sol·licituds del 18 desembre 2023 al 15 novembre 2024.

Les sol·licituds es presentaran únicament a través del formulari específic d'aquesta convocatòria del registre electrónic de la UV, adjuntant la documentació detallada en les bases 7.4 o 7.5 de la convocatòria, segons la modalitat:

Modalitat 1 - Ajudes per al viatge del personal UV:

Financen les despeses de viatge, allotjament i manutenció d'estades de mobilitat del personal de la Universitat de València en les institucions estrangeres amb què tinga subscrit un conveni marc de col·laboració.

Documentació a aportar amb la sol·licitud:

  • Carta d'invitació signada i segellada pel centre receptor amb la proposta de l'activitat a realitzar durant l'estada. El personal d’administració i serveis adjuntarà una memoria detallada que relacione dichas activitats amb el seu lloc de treball.

Una vegada concedida l'ajuda la persona beneficiaria aportarà el document de concessió, que indica els conceptes inclosos en l'ajuda, a la unitat gestora del departament al que estiga adscrit, i la unitat gestora reatlizará la comissió de serveis corresponent al viatge, d'acord amb el manual d'execució pressupostària.

Finalitzat el viatge, la unitat gestora enviarà la comissió de serveis signada a outgoing@uv.es per a la seua aprovació, i el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació realitzarà el traspàs de crèdit de l'import efectivament gastat a la clau orgànica general de la unitat gestora.

El beneficiari haurà d'emplenar i enviar a outgoing@uv.es, en un termini d'un mes després de la finalització, l'informe final: Ajudes per al viatge del personal UV - Informe final

Modalitat 2 - Ajudes per a l’estada de personal visitant:

Les ajudes per a estades de personal visitant financen exclusivament l’allotjament i manutenció en col·legi major universitari durant un temps màxim d’un mes. El personal de la UV és qui fa la sol·licitud i la reserva d’allotjament, i serà el responsable de la persona invitada durant la seua estada (sol·licitant).

La reserva d l’allotjament i manutenció es farà en el Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València. Cas que no hi haja habitacions disponibles durant el temps de la visita, l’estada es farà en un altre col·legi major o residència sense que la quantitat assignada puga ser superior a la tarifa fixada per al Col·legi Major Rector Peset.

Documentació a aportar amb la sol·licitud:

  1. Carta d'invitació del sol·licitant de la UV amb indicació de la proposta de l'activitat docent a realitzar durant l'estada, les dates i el vistiplau del Departament/Institut.
  2. Còpia del passaport de la persona invitada.
  3. Document acreditatiu de la vinculació del beneficiari o beneficiària invitada con la universitat de procedència.

Una vegada finalitzada l'estada, el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació serà l'encarregat de gestionar el pagament de l'estada al Col·legi Major.

El beneficiari haurà d'emplenar i enviar a outgoing@uv.es, en un termini d'un mes després de la finalització, l'informe final: Ajudes per a l’estada de personal visitant - Informe final